ELOKUVASÄÄTIÖ HAKEE TUOTANTOJOHTAJAA

18.5.2019

Suomen elokuvasäätiö tukee ja edistää kotimaista elokuvatuotantoa, elokuvien levittämistä ja esittämistä sekä suomalaisen elokuvan tunnetuksi tekemistä Suomessa ja ulkomailla. Varansa säätiö saa veikkausvoittovaroista. Vuonna 2019 säätiön tukivarat ovat noin 24 miljoonaa euroa.

Suomen elokuvasäätiö on elokuvan tekemisen keskeinen mahdollistaja Suomessa. Elokuvasäätiössä työskentelee 28 henkilöä, jotka tuntevat monipuolisesti elokuvatuotantoa, elokuvien esittämistä ja levittämistä sekä promootiotoimintaa kotimaassa ja ulkomailla. Tuotantotukivarojen esittelystä vastaavat tuotantotukiesittelijät, joita on tällä hetkellä viisi.

Haemme joukkoomme:

TUOTANTOJOHTAJAA

Tuotantojohtaja toimii tuotannon tukiesittelijöiden ja levitysosaston valmistelijan esihenkilönä. Hän vastaa tuotanto-osaston toiminnan suunnittelusta ja budjetista. Hän toimii myös Suomen edustajana Eurimages-rahastossa ja koordinoi osaltaan säätiön kansainvälisiä koulutus- ja tuotantorahoitushankkeita. Tuotantojohtaja on elokuvasäätiön johtoryhmän jäsen.

MITÄ VAATIMUKSIA HAKIJALLE?
Hakijan tulee ymmärtää syvällisesti elokuvatuotannon ja -rahoituksen mekanismeja sekä elokuvasäätiön roolia elokuvatuotannon rahoittajana. Vahva kokemus luovista prosesseista ja niiden rahoituksesta on välttämätöntä. Laaja kokemus kansainvälisestä rahoitusympäristöstä ja uusista rahoitusmuodoista ovat myös tarpeen tehtävän hoidossa. Hakijan tulee myös osata neuvoa tukiesittelijöitä ja tuotantoyhtiöitä edellä mainituissa asioissa.

Hakijalla tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky toimia asiantuntijaorganisaation johtotehtävissä sekä lähiesihenkilönä. Edellytämme hakijalta hyvää suomen- ja englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa. Ruotsin kielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Tarjoamme kiehtovan työtilaisuuden elokuvan kehityksen näköalapaikalla, motivoituneessa ja asiantuntevassa työyhteisössä. Tehtävä on määräaikainen, sen kestosta ja ehdoista sovitaan erikseen.

Hakuaika päättyy 6.6.2019.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen osoitetaan elokuvasäätiön johtajalle osoitteella lasse.saarinen@ses.fi tai Suomen elokuvasäätiö, Johtaja Lasse Saarinen, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki.

Lisätietoja:

Johtaja Lasse Saarinen lasse.saarinen@ses.fip. (09) 6220 3023