Elokuvasäätiöllä on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä

10.3.2021

Ympäristön suojelua edistetään laajalla skaalalla elokuva-alalla.

Ekokompassi on toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Sen omistaa Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, Suomen luonnonsuojeluliitto.

Aloitimme Ekokompassin kanssa työskentelyn viime vuoden puolella ja auditointi valmistui helmikuussa 2021. Järjestelmän rakentamisen aikana määriteltiin konkreettiset toimenpiteet ja koulutettiin henkilökuntaa osallistumaan ympäristötyöhön.

Elokuvasäätiön ekotiimin vetäjä, toimistovastaava Maarit Luukkonen sanoo:

”Henkilökunta on jo ennen Ekokompassin rakentamista ollut ympäristömyönteinen ja tehnyt arjessaan ympäristötyötä. Ekokompassi on siis otettu ilolla vastaan ja sitoutuminen on käynyt melko luonnostaan. Ympäristötyö näkyy sekä toimistolla että strategiassa ja henkilökunnan työtehtävissä. Ympäristötyö on ennen kaikkea tekoja.”

Auditoinnissa todettiin, että säätiö täyttää Ekokompassin 10 kriteeriä, joihin kuuluu muun muassa ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristölupaus. Seuraava auditointi tehdään kolmen vuoden kuluttua, ja siinä selvitetään, kuinka hyvin säätiö on sitoutunut Ekokompassin käyttöön.

Elokuvasäätiön ympäristöpolitiikka (pdf)

Ympäristönäkökulma edellä elokuva-alalla

Suomen elokuva-alalla on tahtotila toimia ympäristön parhaaksi. Viime vuonna toteuttamassamme ekokyselyssä peräti 90 % vastanneista tuotantoyhtiöistä kertoi, että ympäristövastuullisuus on yksi yrityksen arvoista.

Vuonna 2019 AVEK, APFI ja Aalto-yliopisto julkaisivat Ekosetti-oppaan, joka ohjaa ekologisesti kestävämpään audiovisuaaliseen tuotantoon. Opas on saatavilla ilmaiseksi suomeksi ja englanniksi.

Tuottajien yhdistys APFI käynnisti tänä vuonna hankkeen ”Kestävän kehityksen strategia ja ympäristöjärjestelmä Suomen av-alalle”. Hankkeen koordinaattorina toimii toinen Ekosetin kirjoittajista, tv-alalla pitkään toiminut Anne Puolanne. Hanketta on kehitetty av-alan organisaatioiden yhteisessä pyöreän pöydän ryhmässä, johon myös elokuvasäätiö on osallistunut.

Viime vuonna myönsimme tukea Creative Export Innovationsille hankkeelle, jossa kartoitetaan elokuvateattereiden kestävyyden tilaa ja toimitetaan kestävyysopas elokuvateattereille.

Lue lisää vastuullisuudesta elokuva-alalla