Elokuvasäätiölle jaettavaksi 25,2 miljoonaa euroa

19.2.2019

Elokuvasäätiöllä on valtionavustuksen myötä käytettävissä vuoden 2019 aikana tuotantotukiin ja käsikirjoitusapurahoihin 19 962 000 euroa. Tätä  avustusta käytetään myös Suomen maksuosuuteen Pohjoismaiselle elokuva- ja televisiorahastolle (arviolta noin 600 000 euroa) sekä vähintään 50 000 euroa Kansainväliselle saamelaiselokuvainstituutille (International Sami Film Institute). Lisäksi OKM toteaa, että  avustuksesta tulee kohdentaa 800 000 euroa kansainvälisten yhteistuotantojen lisärahoitukseen kotimaisen osaamisen ja osuuden vahvistamiseksi kansainvälisissä yhteistuotannoissa.

Elokuvan kotimaisen ja kansainvälisen jakelun edistämiseen myönnettiin 5 267 000 euroa. Jakelun tuet sisältävät festivaalituen, markkinointi- ja levitystuen, kulttuuriviennin tuen, esitystoiminnan tuen, levitystoiminnan tuen, elokuvateattereiden toimintatuen, saavutettavuuden parantamisen (tekstitykseen ja kuvailutulkkaukseen) sekä esitystekniikan kehittämisen tuen.

Viime vuonna elokuvasäätiön saama määräraha tuotannon ja jakelun tukiin oli 24,4 miljoonaa euroa.

OKM myönsi Suomen elokuvasäätiön toimintaan 2 845 000 euroa vuodelle 2019. Määräraha nousi edellisestä vuodesta 200 000 eurolla. Korotus on kohdennettu puoliksi elokuvasäätiön valtionavustustoiminnan prosessien uudistamiseen ja vahvistamiseen, valtionavustusten käytön valvontaan ja valvonnan kehittämiseen sekä alan hyvien käytäntöjen vahvistamiseen, ja puoliksi sähköisen haku- ja tukijärjestelmän uudistamiseen.