Elokuvasäätiön hallitus on nimennyt elokuva-alan neuvottelukunnan jäsenet

5.4.2019

Elokuvasäätiön hallitus on nimennyt elokuvasäätiön uuden neuvottelukunnan jäsenet. Neuvottelukunta on perustettu vuoden 2019 alussa astuneessa elokuvalaissa mainittujen tavoitteiden sekä elokuva-alan keskinäisen vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Sen jäsenet edustavat elokuva-alan viranomaisia sekä niitä tahoja, joille säätiö voi elokuvalain mukaan myöntää valtionavustusta. Tuensaajia ovat tuotantoyhtiöt, elokuvien levitysyhtiöt, elokuvateatterit, elokuvafestivaalit, käsikirjoittajat sekä muita elokuvantekijöitä elokuvasäätiön kulttuuriviennin matkatuensaajien suurimpana ammattiryhmänä edustavat ohjaajat.

Hallitus nimeää neuvottelukunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan elokuva-alan ja sen sidosryhmien näkemyksiä kuultuaan. Nimeämisessä huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo. Puheenjohtajana toimii elokuvasäätiön johtaja.

Neuvottelukunnan jäsenet ovat:

Esittävä taho

Neuvottelukunnan jäsen

Audiovisual Producers Finland – APFI ry

Tuottaja Riina Hyytiä

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Johtaja Matti Lukkarila

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry

Ohjaaja Heikki Kujanpää

Suomen elokuvateatteriliitto SEOL ry

Toiminnanjohtaja Tero Koistinen

Suomen elokuvatoimistojen liitto SEL ry

Hall. vpj, elokuvalevityksen johtaja Katarina Nyman

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry ja Käsikirjoittajien Kilta

Sunklo/hall pj, käsikirjoittaja Sami Keski-Vähälä

Taiteen edistämiskeskus

Suunnittelupäällikkö Tiina Kuoppa

Valtakunnallisesti merkittävät elokuvafestivaalit

Toiminnanjohtaja Anna Möttölä