Haemme sijaista tilastointi- ja tutkimusasiantuntijalle

5.11.2020

Suomen elokuvasäätiö tukee ja edistää kotimaista elokuvatuotantoa, elokuvien levittämistä ja esittämistä sekä suomalaisen elokuvan tunnetuksi tekemistä Suomessa ja ulkomailla. Varansa säätiö saa veikkausvoittovaroista.

Suomen elokuvasäätiö vastaa elokuva-alan virallisesta tilastoinnista Suomessa. Elokuvien katsojatilastoinnin lisäksi säätiö kerää kattavasti tietoja koko audiovisuaalisen alan toiminnasta oman tukitoimintansa kehittämiseksi ja alan toiminnan edistämiseksi.

Etsimme nyt viestintä- ja tutkimusosastollemme:

TILASTOINTI- JA TUKIMUSASIANTUNTIJAN SIJAISTA

Sijaisen tehtäviin kuuluu:

  • Katsojalukutilastojen päivittäminen
  • Elokuva-alan vuositilastojen kerääminen
  • Taulukkojen ja graafien valmistelu säätiön toimintakertomukseen
  • Tilastotietokantojen ylläpito
  • Tietopyyntöihin vastaaminen
  • Mahdollisten kyselyjen ja selvitysten toteuttaminen

Hakijalta edellytetään tehtäviin soveltuvaa koulutusta ja kokemusta tilastoinnista sekä tutkimustoiminnasta. Monipuoliset tehtävät vaativat organisaatiokykyä, pitkäjänteisyyttä ja tarkkuutta. Pystyt toimimaan itsenäisesti ja oma-aloitteisesti. Et väsy toistoa vaativaan tietojensyöttöön, mutta osaat myös visioida ja toteuttaa monipuolisia selvityksiä ja analyyseja.

Tehtävässä vaaditaan suomen- ja englanninkielentaitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävä on määräaikainen: 1.1.–30.6.2021.

Palkka: 2 100 € /kk

Työtilat:

Työtehtävä on mahdollista hoitaa pääosin etänä. Tarjoamme myös mahdollisuuden toimistotyöskentelyyn omassa työhuoneessa. Suomen elokuvasäätiön toimitilat ovat valitettavasti esteelliset. Ensimmäiseen kerrokseen on pääsy henkilönostimella, mutta rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitseviin toimistotiloihin ei ole hissiä. Lisätietoja elokuvasäätiön toimitilojen saavutettavuudesta: ses.fi/saatio/yhteystiedot

Hakeminen:

Arvostamme monimuotoisuutta ja kannustamme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolien edustajia ja eritaustaisia ihmisiä. Toteutamme rekrytoinnissa positiivisen erityiskohtelun periaatetta, jota sovelletaan silloin, kun hakijoina on yhtä päteviä henkilöitä, joista toinen edustaa syrjinnän vaarassa olevaa ryhmää.

Hakemukset käsitellään haastatteluvaiheeseen asti anonyymisti eli niistä poistetaan tehtävän kannalta epäolennaiset mm. henkilön ikään, sukupuoleen ja äidinkieleen liittyvät tiedot. Haun aikana lisätietoja tehtävästä antaa joku muu kuin rekrytoiva esihenkilö.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää 22.11. mennessä sähköpostitse osoitteeseen: marjo.pipinen@ses.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Petri Peltonen
Tilastointi- ja tutkimusasiantuntija
p. (09) 6220 3034
peti.peltonen@ses.fi