Hallitus esittää uutta lakia valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen

20.4.2018

Hallitus antoi 19.4. huhtikuuta eduskunnalle esityksen laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen. Lailla kumottaisiin voimassa oleva elokuvataiteen edistämisestä annettu laki.

Laissa säädettäisiin elokuvan käsikirjoittamisen, tuotannon ja jakelun tukemiseksi sekä muutoin elokuvakulttuurin edistämiseksi valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta ja sen jakamisesta.  

Esityksellä halutaan selkeyttää Suomen elokuvasäätiön asemaa ja roolia elokuvaa koskevissa valtionavustusasioissa. Tavoitteena on myös edistää ja vahvistaa elokuvasäätiön ja elokuva-alan keskinäistä vuorovaikutusta. Tätä varten Suomen elokuvasäätiön yhteydessä toimisi säätiön asettama neuvottelukunta.

Suomen elokuvasäätiö hoitaisi jatkossakin valtionapuviranomaiselle kuuluvia valtionavustuksiin liittyviä tehtäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä Suomen elokuvasäätiön hallitus päättäisi tuotantoon, jakeluun ja käsikirjoittamiseen sekä muuhun elokuvakulttuurin edistämiseen myönnettävistä valtionavustuksista. Avustusten maksatuksen keskeyttämisistä ja takaisinperinnästä päättäisi Taiteen edistämiskeskus.

Lakiesityksessä esitetään myös keinoja puuttua häirintään ja epäasialliseen kohteluun. Tukea saavat tuotantoyhtiöt sitoutettaisiin ennen tuotantotuen maksamista tehtävässä tukisopimuksessa noudattamaan lainsäädännön velvoitteita ja elokuvatuotannon mahdollisia hyviä käytäntöjä. Elokuvatuotannoissa tulisi olla selkeät ja kaikkien tiedossa olevat menettelytavat, joilla häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu voitaisiin ennalta ehkäistä ja havaita. Tuotantoyhtiöillä tulisi olla myös toimintaohjeet ja -tavat esille tulleen häirinnän tai epäasiallisen kohtelun epäilyn selvittämiseksi ja epäkohdan poistamiseksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2018.

– – –

Valtion vuoden 2018 talousarviossa on elokuvataiteen ja audiovisuaalisen kulttuurin edistämiseen varattu yhteensä lähes 30 miljoonan euron määräraha. Määrärahasta noin 27 miljoonaa euroa osoitetaan elokuvataiteen edistämiseen ja Suomen elokuvasäätiön toimintaan sekä loput noin kolme miljoonaa euroa muuhun audiovisuaalisen kulttuurin edistämiseen.

Lisätietoja:

  • Erityisavustaja Toni Kokko, p. 02953 30113
  • Johtaja Jorma Waldén, p. 02953 30338
  • Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, p. 02953 30222
Alkuperäinen tiedote OKM:n sivuilla