Ideahaku aiheesta ”Luonnonkatastrofit ja resilienssi” immersiivisille virtuaalitodellisuuslaseilla koettaville teoksille

3.9.2019

Tiedekeskus Heureka valmistelee luonnonkatastrofeja ja resilienssiä käsittelevää näyttelyä. Näyttely käsittelee ihmisen ja äärimmäisten luonnonvoimien kohtaamisesta syntyvien katastrofien vaikutuksia, niihin valmistautumista ja niistä selviämistä sekä yhteisö- että yksilötasolla.

Suomen elokuvasäätiö avaa nyt ideahaun mahdollisesti näyttelyyn osaksi tuleville lyhytelokuville tai mediateoksille, joiden esitysalustana toimisi virtuaalitodellisuus eli VR-ympäristö.

Heurekan elämysjohtaja Mikko Myllykoski: ” Heurekan näyttelyiden tarkoitus on jakaa moniaistisesti tietoa ja kokemuksia ajankohtaisista ilmiöistä, lisätä ymmärrystä maailmasta sekä innostaa yleisöjä tieteen pariin. Uskon, että näyttelymme aihepiiri tarjoaa monia mahdollisia tulokulmia käsitellä vaikuttavaa teemaa ja toivommekin, että yhteistyö elokuvantekijöiden kanssa avaa uusia ja tuoreita ideoita kertoa koskettavasti aiheesta.”

Suomen elokuvasäätiön tukiesittelijä Pekka Uotila: ”Toivon tämän virtuaalitodellisuushankkeen kiinnostavan niin VR-pioneereja kuin myös synnyttävän uudenlaisia työryhmiä, joissa kohtaisivat perinteisemmät dokumentti- ja animaatioelokuvien tekijät ja VR-osaajat. VR esitysalustana kehittyy vauhdilla, sen mahdollisuuksia kannattaa nyt tutkia monestakin syystä.”

Mitä on resilienssi?

Resilienssi tarkoittaa ihmisen, yhteisön ja yhteiskunnan selviytymis- ja toipumiskykyä. Monet onnettomuudet, kuten myrskyt, tulvat, kuivuus, maastopalot ja maanjäristykset, ovat toistuvia ja niihin voidaan myös varautua. Resilienssi käsittääkin koko inhimillisen toiminnan kaaren: onnettomuuteen varautumisen, ehkäisyn, sen vaikutusten lieventämisen, ihmisten auttamisen, toipumisen ja jälleenrakentamisen – mielellään aiempaa parempaan jamaan.

Mitä haemme?

Haemme näyttelyyn VR-katselulaitteille sopivia ideoita, joista voidaan ammattimaisesti Heurekan kanssa yhdessä tuottaa näyttelyyn sopivia teoksia. Muodoltaan teos voi olla lineaarinen tai interaktiivinen. Teosten haluamme olevan kestoltaan 3–7 minuuttia.

Aihe, tekemisen tekniikat ja lähestymistapa ovat vapaita: teos voi olla dokumentaarinen, fiktiivinen tai näiden kerrontamuotojen yhdistelmä.

Keskeisinä valintakriteereinä ovat teoksen perustuminen tieteellisiin tosiasioihin, idean soveltuminen ajateltuun esitysympäristöön, näkökulman uutuusarvo, ideoiden tarinallinen laatu sekä oivallus VR-tekniikan hyödyntämisestä kerronnassa.

Valinnat ja jatkokehittely

Elokuvasäätiö valitsee tässä vaiheessa 2–5 parasta ideaa ja myöntää niille käsikirjoitusapurahaa. Käytettävissä on 10 200 €, jotka jaetaan harkinnan mukaan.

Valittujen hankkeiden kanssa käydään palaute- ja idean kehittämiskeskustelut yhdessä Heurekan ja elokuvasäätiön edustajan kanssa. Käsikirjoitusapurahalla tehdään ideasta ”treatment” tai valmis käsikirjoitus.

Mikäli tulokset ovat hyviä, hanketta jatketaan kehittelyvaiheella, johon voi sisältyä myös työpajoja muiden rahoittajien, tekniikan kehittäjien, kouluttajien tai vastaavien tahojen kanssa. Tämä vaihe toteutettaisiin mukana olevien työryhmien kanssa ”share & learn” -periaatteella. Kehittelyvaihetta tullaan rahoittamaan hankkeiden tarpeiden mukaan.

Tavoitteena on, että parhaat hankkeet (2–3 kpl) saavat tuotantorahoituksen toteutukselle ensi vuoden alkupuoliskolla ja ensi-illan Heurekan näyttelyssä keväällä 2021.

Ideahaun aikataulusta ja hakemuksen vaatimuksista

Hakuun osallistutaan hakemuksella, joka lähetetään Suomen elokuvasäätiöön tämän lomakkeen kautta:  https://response.questback.com/ses/zxp2ckkcqw

Hakemuksen jättää idean käsikirjoittaja.

Hakemuksen pakollisia liitteitä ovat:

  • Yhden sivun synopsis
  • Käsikirjoittajan CV
  • Yhden sivun selvitys idean tieteellisestä taustasta
  • Yhden sivun selvitys teoksen tyylistä ja keinoista kertoa tarina, teoksen ajateltu esityspaikka ja sen kesto

Hakemusta tukevia liitteitä voivat olla lisäksi:

  • Alustava sopimus tuotannosta tuottajatahon eli Suomessa rekisteröidyn elokuvatuotantoyhtiön kanssa
  • Tuotantoyhtiön CV, sisältäen mahdollisia linkkejä aiemmin tehtyihin töihin
  • Elokuvasäätiön tuotantosuunnitelma-lomake täytettynä alustavin tiedoin

Hakemus tulee jättää 15.10.2019 mennessä. Hakemusten käsittelyaika on 6–8 viikkoa.

Lisätietoja:

Pekka Uotila
Suomen elokuvasäätiö
pekka.uotila@ses.fi
puh. (09) 6220 3022

Mikko Myllykoski
Elämysjohtaja
Tiedekeskus Heureka
mikko.myllykoski@heureka.fi
puh. 040 9015 244