Keskustelutilaisuus häirintää ja epäasiallista kohtelua elokuva- ja teatterialalla koskevasta selvityksestä

4.9.2018

Tilaisuudessa esitellään selvityksen keskeiset havainnot ja toimenpide-ehdotukset sekä keskustellaan jatkotoimenpiteistä.

OTT Jaana Paanetojan selvitystä ”Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu elokuva- ja teatterialalla” koskeva tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään maanantaina 17.9. klo 9.30–13 Suomen elokuvasäätiön auditoriossa osoitteessa Kanavakatu 12.

Selvityksessä esitettävät toimenpiteet liittyvät muun muassa alan sisäisen toiminnan kehittämiseen, vastuiden, velvoitteiden ja oikeuksien selkeyttämiseen sekä luottamuksellisen yhteistyön vahvistamiseen. Selvityksessä tehdään ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi ja ehdotetaan uusia toimintamalleja ja käytäntöjä. Toimenpide-ehdotuksia on kohdistettu muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriölle, työnantajana toimiville tuotantoyhtiöille ja teattereille, Suomen elokuvasäätiölle, oppilaitoksille ja työmarkkinaosapuolille.

Keskustelutilaisuus on suunnattu elokuva- ja teatterialan järjestöille, yhteisöille, oppilaitoksille ja tuotantoyhtiöille.

Tilaisuuteen ilmoittautumiset  

Ohjelma

9.00 Aamukahvi

9.30  Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys
ylijohtaja Riitta Kaivosoja 

9.40  Selvityksen keskeiset havainnot ja toimenpide-ehdotukset 
Selvityshenkilö, OTT Jaana Paanetoja            

10.30  Elokuvasäätiön näkemys selvitykseen ja tehtyihin toimenpide-ehdotuksiin 
Suomen elokuvasäätiö, toimitusjohtaja Lasse Saarinen

10.45  Selvityksen tärkein anti jäsenistölle ja omalle toiminnalle
Audiovisual Producers Finland Apfi ry, hallituksen 1. varapuheenjohtaja Nina Laurio
Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry, toiminnanjohtaja Kaarina Silvennoinen
Suomen Näyttelijäliitto ry, toiminnanjohtaja Elina Kuusikko

jatkuu lyhyen tauon jälkeen

Suomen Teatterit ry, toimitusjohtaja Tommi Saarikivi
Teatterikeskus ry, asiantuntija Maaria Kuukorento
Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto ry, toiminnanjohtaja Karola Baran

12.00  Kysymyksiä ja keskustelua

12.40 Yhteenveto ja jatkoaskeleet, opetus- ja kulttuuriministeriö

13.00 Tilaisuus päättyy

Kohderyhmät: yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt