Kotimainen elokuva liikuttaa yleisöjä – tuoreimman yleisötutkimuksen tulokset on julkaistu

4.9.2019

Viidennen kerran tehty Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus selvitti jälleen suomalaisten elokuvakatselua, elokuvateattereissa käymisen motiiveja sekä mielikuvia kotimaisesta elokuvasta. Tutkimus tehtiin touko-heinäkuun aikana. Edellinen tutkimuskerta oli vuonna 2015.

Elokuvan kotimaisuus ei ole enää yhtä tärkeä syy valita kotimainen elokuva kuin aiemmin: kotimaista elokuvaa arvotetaan nykyään enemmän aiheen, näyttelijöiden ja suositusten perusteella. Kiinnostavimpina kotimaisen elokuvan lajityyppeinä pidettiin seikkailu- ja toimintaelokuvia (64 % piti erittäin tai melko kiinnostavana), jännityselokuvia (62 %) sekä historiallisia elokuvia (62 %). Kotimaisen elokuvan lajityypeistä kiinnostus heikkeni komediaa sekä romanttista komediaa kohtaan, kun taas nousussa ovat sotaelokuvat ja scifi- sekä fantasiaelokuvat.

Vastaajia pyydettiin myös valitsemaan kotimaisen elokuvan laatua kuvaavia sanoja. Kärjessä pysyivät laadukas, hauska ja mielenkiintoinen. 60 prosenttia vastaajista piti kotimaista elokuvaa liikuttavana ja 55 prosenttia aiheiltaan tärkeänä – näissä laatusanoissa oli merkittävää nousua vuoden 2015 tuloksiin nähden.

Vastaajilta kysyttiin syistä valita elokuvan katsominen elokuvateattereissa. Äänimaailma, iso valkokangas ja muu katsomismukavuus olivat edelleen kärjessä, joskin niiden merkitys on edellisestä tutkimuskerrasta pienentynyt. Halu nähdä elokuva tuoreeltaan on kasvanut koko ajan viimeisten tutkimuskertojen välillä – etenkin alle 35-vuotiaat haluavat nähdä elokuvan mahdollisimman pian.

Tärkeimpiä motiiveja elokuvissa käymiselle olivat irtautuminen kodin arjesta sekä yhteinen aika kumppanin, ystävien tai perheen kanssa. Elokuvan valintaan edelleen ylivoimaisesti eniten vaikuttaa elokuvan aihe: näin sanoi 96 prosenttia vastaajista. Ystävien suositukset olivat tippuneet suosiossa edellisestä tutkimuskerrasta. Uutena vaihtoehtona syyksi elokuvan valitsemiselle tarjottiin naisohjaajaa tai -käsikirjoittajaa, ja 6 % vastaajista piti tätä erittäin tai melko tärkeänä syynä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös elokuvien katsomista eri kanavien kautta (elokuvateatteri, tv-kanavat, suoratoistopalvelut, tallenteet). Tallenteilta (dvd/bluray) katsominen on vähentynyt tutkimuskertojen välillä, kun taas nettipalveluista katsominen on lisääntynyt huomattavasti.

Tutkimuksen toteutti Suomen elokuvasäätiön toimeksiannosta Parametra Oy. Kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimus tehtiin nyt viidennen kerran; edelliset tutkimukset tehtiin 2008, 2010, 2013 ja 2015.

Tutustu tutkimustuloksiin (pdf)