Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt Suomen elokuvasäätiön hallituksen uudet jäsenet

13.11.2019

Toimitusjohtaja Anu Nissinen on valittu hallitukseen toimikaudelle 1.1.2020–31.12.2022. Kyseessä on Nissisen toinen kausi elokuvasäätiön hallituksessa. Hänen varajäsenekseen on nimetty kulttuurijohtaja Pirjo Airaksinen.

Yrittäjä Maija Kuusi on myös valittu toimikaudelle 1.1.2020–31.12.2022. Tänä vuonna Kuusi on toiminut hallituksen varajäsenenä. Tammikuusta alkaen Kuusen varajäsenenä toimii johtaja KooPee Hiltunen.

Suomen elokuvasäätiön hallituksen kokoonpano ajalla 1.1.2020–31.12.2021:

Jäsenet Kausi Varajäsenet Kausi
Anne Brunila (pj) 2019–2021 Anna Heiskanen 2019–2021
Lauri Kaira (vara-pj) 2019–2021 Leif Jakobsson 2019–2021
Antti Alanen 2019–2021 Tommi Saarikivi 2019–2021
Tuomas Auvinen 2019–2021 Raija-Sinikka Rantala 2019–2021
Maija Kuusi 2020–2022 KooPee Hiltunen 2020–2022
Anu Nissinen 2020–2022 Pirjo Airaksinen 2020–2022

Valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen annetun lain (1174/2018) mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää vähintään viisi ja enintään kahdeksan Suomen elokuvasäätiön hallituksen jäsentä ja heille varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Sama henkilö voi olla hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään kaksi toimikautta. Hallituksessa tulee olla laajasti edustettuna asiantuntemusta valtionapuviranomaiselle kuuluvien tehtävien hoitamiseen sekä muuhun elokuvasäätiön toimintaan ja kehittämiseen liittyvistä asioista.