Osallistu opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn koronan vaikutuksista

21.4.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö kartoittaa tilannekuvaa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksista taiteen ja kulttuurin aloille. Tietoja kerätään sekä nopeiden johtopäätösten ja politiikkatoimien muodostamisen tueksi että pitemmän aikavälin politiikan ja toiminnan suunnittelemiseksi.

Kysely kohdistuu taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimijoille. Myös elokuva- ja av-alalla työskenteleviltä toivotaan vastauksia. Kyselyn tuloksista voidaan julkaista tilannekuvatietoa verkossa.

Kyselyn vastausaika on 20.–26.4. Kyselyyn voivat vastata sekä organisaatiot että yksityishenkilöt. Vastaukset ovat organisaatiokohtaisia, eli organisaatiot toimittavat kyselyyn yhden vastauksen.

Linkki kyselylomakkeeseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote