Pääkaupunkiseudun isojen elokuvafestivaalien yleisöt -tutkimus 2018

30.11.2018
Parametran toteuttama laaja yleisötutkimus osoittaa, että festivaalien kävijät ovat festivaalikokemukseen yleensä erittäin tyytyväisiä ja palaavat todennäköisesti kyseiselle festivaalille uudelleen. Tutkimus toteutettiin vuonna 2018 neljällä pääkaupunkiseudun suurimmalla elokuvafestivaalilla: DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali, Espoo Ciné, Night Visions ja Rakkautta & Anarkiaa. Tutkimuksen tilasi Espoon elokuvajuhlat ry, toteutti Parametra ja rahoitti Suomen elokuvasäätiö.

Pääkaupunkiseudun isojen elokuvafestivaalien yleisöt -tutkimukseen vastasi kaikkiaan 974 henkilöä. Kyselytutkimus toteutettiin festivaalinäytösten yhteydessä. Tutkimus osoitti paitsi kävijöiden tyytyväisyyden, myös sitoutumisen festivaalille olevan korkealla tasolla: noin neljäsosa kyselyyn vastanneista on käynyt festivaalilla yli kymmenen vuoden ajan. Myös osallistumispäätös seuraavan vuoden festivaalille tehtiin usein heti edellisen festivaalin päättyessä. Lisäksi lähes kaikki vastaajat korostivat oman paikkakunnan elokuvafestivaalin tärkeyttä.

Tutkimuksen perusteella elokuvafestivaalien yleisöt ovat profiililtaan monipuolisia. Naisia on kävijöissä hieman enemmän kuin miehiä. Festivaaliyleisöissä korostuvat 25–44-vuotiaat, joita kävijöistä on yli puolet. Puolet kävijöistä on akateemisesti korkeakoulutettuja. 

Festivaalikävijät voidaan jakaa neljään eri segmenttiin: Harrastajat, kulttuuri-ihmiset, sosiaaliset kävijät ja peruskatsojat. Harrastajat ovat erittäin sitoutuneita, usein pitkäaikaisia vakiokävijöitä ja elokuvien suurkuluttajia, jotka käyvät festivaalilla yleensä yksin tai ystävien kanssa. Kulttuuri-ihmiset ovat kulttuuria muutenkin ahkerasti kuluttavia kävijöitä, jotka seuraavat yhteiskunnallista keskustelua laajemminkin. Sosiaaliset kävijät lähtevät festivaalille ”kaksi yhden hinnalla” -tarjouksen, ystävän tai kumppanin houkuttelemina. Peruskatsojat ovat esimerkiksi harrastajien kumppaneita tai ystäviä, joiden osuus korostuu elokuvateattereiden viikkonäytöksissä ja jotka käyvät festivaaleilla satunnaisemmin.

Kaikki katsojaryhmät olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä festivaalikokemukseensa ja suurin osa kaikista festivaalille osallistuneista aikoo osallistua festivaalille myös jatkossa. Päätös elokuvafestivaalille osallistumisesta tehdään pääosin heti edellisvuoden festivaalin jälkeen tai 1–4 viikkoa ennen festivaalin alkua eli silloin, kun tapahtuma julkistaa ohjelmistonsa ja tekijävieraat.

Siinä missä elokuvateattereiden viikoittaista ohjelmistoa mennään katsomaan perheen, ystävien tai kumppanin kanssa spontaanisti, elokuvafestivaaleilla vieraillaan suunnitellummin, usein yksin tai mahdollisesti yhden tai kahden ystävän kanssa. Festivaalinäytöksiin tultiin ennen kaikkea omasta kiinnostuksesta joko elokuvan teemaan tai festivaalin tarjoaman ainutkertaisen katselukokemuksen ja festivaalitunnelman innoittamana, kun elokuvateatterinäytöksistä haettiin ennen muuta arjesta irrottautumista.

Festivaalikävijöiden tyytyväisyys on erittäin korkealla tasolla. Nuoret kävijät ovat festivaaleihin erityisen tyytyväisiä, kun elokuvateatterikävijöillä tutkimukset osoittavat päinvastaista: iäkkäämmät ovat tyytyväisimpiä. Myös festivaalien asiakaspalvelua kiitellään, kritiikkiä tulee pääosin lippujen hinnoista, vaikka ne ovatkin usein elokuvateatterihinnastoja alhaisempia.

Yleisötutkimuksen lisäksi Parametra toteutti ei-kävijätutkimuksen elokuvateatterikävijöiden keskuudessa. Siinä kartoitettiin mielikuvia tutkituista elokuvafestivaaleista ei-kävijöiden keskuudessa. Kysely toteutettiin internetissä ja vastauksia saatiin noin 500. Kyselyyn vastanneista kaksi kolmasosaa oli vähintään jonkin verran kiinnostunut elokuvafestivaaleista. Festivaalille osallistumista edistävinä tekijöinä nimettiin muun muassa tiedon saaminen festivaalielokuvista ja edullisemmat liput. Tietoa festivaalista haluttiin saada erityisesti sosiaalisen median kautta, festivaalien verkkosivuilta, sanomalehdistä, esitteistä sekä kavereiden suosituksista.

Tutkimusraportti Suomen elokuvasäätiön sivuilla

Kuva: Vessi Hämäläinen / Rakkautta & Anarkiaa – Helsinki International Film Festival