Pieniä muutoksia elokuvateatteritukiin

9.7.2020

Elokuvasäätiön jakamiin teatteritukiin tulee jatkossa pienimuotoisia muutoksia. Muutosten yksityiskohdat selviävät uusista hakuilmoituksista ja tukioppaasta, jotka löytyvät säätiön nettisivuilta. Muutoksista valtaosa on tarkennuksia vallitseviin käytäntöihin ja jo pidempään olemassa olleiden käytäntöjen auki kirjoittamista.

Myös esityksen ja levityksen tukiopasta on uudistettu ja selkiytetty. Tukiopas sisältää yksityiskohtaisia ohjeita muun muassa loppuselvitysten tekemiseen ja muuhun asiointiin säätiön kanssa. Myös kaikkien tukien lomakkeet on uudistettu. Elokuvasäätiö on perinteisellä kesätauolla 3.8.2020 asti.

Yleiset muutokset

  • Kaikki hakuilmoituksessa nimetyt liitteet ovat lähtökohtaisesti pakollisia kaikille hakijoille. Uutta on se, että puuttuvista liitteistä on nyt toimitettava kirjallinen selvitys hakemuksen liitteeksi. Tämä liite on toimitettava jokaiseen hakemukseen erikseen.

Koulutustuki

  • Tuki on nyt jatkuvassa haussa. Sitä voi siis hakea milloin vain ja päätös pyritään antamaan 3–8 viikon kuluessa. Muut tuet noudattavat edelleen ennalta määrättyjä hakuaikoja.
  • Koulutustukea haetaan ennen koulutuksen alkua ja loppuselvitys tehdään koulutuksen jälkeen. Siirtymäaikana, eli vuonna 2020 tukea voi hakea myös koulutuksen jälkeen.

Laitehankinta- ja kunnostustuki

  • Kilpailutukseen liittyvät vaatimukset on tuotu näkyville suoraan hakuilmoitukseen: vähintään 20 000 € suuruiset hankinnat on kilpailutettava vähintään kahdella toimittajalla. Vaatimus koskee myös mm. kunnostuksen urakkatarjouksia, eikä pelkästään laitehankintoja
  • Tukea on voinut aiemmin hakea art house -teattereiden verkostoitumishankkeisiin. Tämä ei ole jatkossa mahdollista. Tämän aihepiirin hakemukset kuuluvat vastaisuudessa Muun elokuvakulttuurin tuen piiriin.
  • De minimis -tuen piiristä oli aiemmin rajattu pois laitehankinnat teattereihin, joiden digitalisointia oli jo tuettu säätiön varoista. Tämä rajoitus on poistettu.
  • Hankkeen kulut on kirjattava omalle kustannuspaikalleen, tai oltava vastaavalla tavalla yksilöitävissä tuensaajan kirjanpidossa. Loppuselvityksen liitteeksi liitetään kirjanpidonote, joka kattaa hankkeen kustannukset kirjanpidosta.
  • Tuensaajan on hankittava riittävä ja tarkoituksenmukainen vakuutus tuella hankitulle omaisuudelle.