Sukupuolten välinen tasa-arvo Suomen elokuvasäätiön strategiassa

17.10.2018

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen Suomen elokuva-alalla on selkeä painopiste Suomen elokuvasäätiön vasta julkaisemassa viisivuotisstrategiassa. Elokuvasäätiö määrittelee sen strategiassaan jopa yhdeksi viidestä päätehtävästään (s. 2):

  • Tehtävä: EDISTÄÄ elokuva-alan reilua ja tasavertaista toimintakulttuuria.

Tasa-arvo on myös yksi kolmesta säätiön toiminnan päätavoitteesta (s. 3):

  • Tavoite: Ala on taloudellisesti vakaa ja uudistumiskykyinen ja sen toimintakulttuuri on reilua ja tasa-arvoista.

Ja sille on määritelty myös selvät toimenpiteet (s. 5):

  • Strategiset painopisteet: Edistetään tasa-arvoa ja tasavertaisuutta tukemalla tasapuolisesti erilaisia tekijäryhmiä ja edistämällä aloittelevien tekijöiden sekä eri vähemmistöryhmien työskentelymahdollisuuksia tarvittaessa erillishankkeilla.

Tasavertaisuus on sanan tasa-arvo synonyymi, jota käyttämällä elokuvasäätiö on strategiassaan halunnut ottaa huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisen lisäksi myös muiden väestöryhmien yhdenvertaisuuden. Näin siis "erilaisten tekijäryhmien tasapuolinen tukeminen" ja heidän "työskentelymahdollisuuksien edistäminen erillishankkeilla" sisältää myös tällä hetkellä elokuva-alalla vähemmistönä toimivat naistekijät. Suomen elokuvasäätiön loppuvuodesta julkaistava toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sisältääkin nimenomaan naistekijöiden urankehitystä tukevan hankkeen kartoituksen.

Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen mainitsi myös strategian esittelytilaisuudessa, että elokuvasäätiö on jo aloittanut tutkimuksen siitä, miten elokuva-alalle koulutetut naiset ovat työllistyneet koulutustaan vastaaviin tehtäviin viimeisen 12 vuoden aikana. Naistuottajien, -ohjaajien ja -käsikirjoittajien osuus elokuvasäätiön tuotantotukea hakevien hankkeiden tekijöistä on tällä hetkellä vain noin 35 prosenttia. Nämä hankkeet pärjäävät kuitenkin hakuprosessissa paremmin; esimerkiksi naisohjaajien tuotantotukihakemusten läpimenoprosentti oli viime vuonna 43 % kun miesohjaajien vastaava oli 41 %. Työllistymistutkimuksen avulla onkin tarkoitus löytää konkreettisia työkaluja nimenomaan siihen, miten naistekijöiden osuutta voitaisiin kasvattaa elokuvasäätiön tuenhakijoissa.

Elokuvasäätiön oman tukitoiminnan päätösvalta siirtyy uuden elokuvalain myötä ensi vuonna säätiön hallitukselle, jossa on tällä hetkellä naispuolisten jäsenten enemmistö (60%). Tuotannon tukia esittelevien tuotantoneuvojien sukupuolijakauma on säätiössä tasan 50/50 ja säätiön muusta henkilökunnasta 60 % on naispuolisia.

Lisätietoja:
Reetta Hautamäki
Suomen elokuvasäätiön viestintäpäällikköreetta.hautamaki@ses.fipuh. 09-6220 3044