Suomen elokuvasäätiön hallitus julkaisi säätiön strategian seuraavalle viidelle vuodelle

11.10.2018
Suomen elokuvasäätiön strategiaan kirjattuna tehtävänä on elinvoimaisen ja monimuotoisen suomalaisen elokuvan tulevaisuuden varmistaminen. Tavoitteena on, että suomalainen elokuva kertoo meidän kaikkien tarinat. Säätiö pyrkii varmistamaan, että elokuvakulttuurimme on luovaa ja monipuolista, että se kiinnostaa erilaisia yleisöjä ja on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa.

Keskeisenä tehtävänä on myös edistää tasavertaisuutta elokuva-alan kaikilla osa-alueilla. Elokuvasäätiö tukee elokuvien ja tv-sarjojen ammattimaista tuotantoa, niiden saavutettavuutta kaikkialla Suomessa sekä suomalaisen elokuva-alan kansainvälistymistä. Säätiön tehtävänä on myös tutkia alan kehitystä sekä osallistua alan kansainväliseen kehitystyöhön. Alan toimintaedellytyksistä keskustellaan ja jaetaan tietoa alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

”Suomen elokuvasäätiön hallitus tuomitsee kaikenlaisen epäasiallisen käytöksen alalla ja tahdomme, että elokuvasäätiöllä on omien toimintavaltuuksiensa puitteissa mahdollisuus tehdä kaikkensa tasavertaisen, häirintävapaan ja turvallisen työkulttuurin edistämiseksi. Tämä on nostettu keskeiseksi teemaksi myös säätiön uudessa strategiassa,” kommentoi säätiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Kaira.

Suomen elokuvasäätiö haluaa olla aktiivinen ja hyvämaineinen elokuva-alan puolestapuhuja, joka palvelee alaa ja edistää sen toimintaa asiantuntevasti ja innovatiivisesti.

Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen kiittää hallitusta strategiatyöstä:

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että elokuvasäätiön hallitus on luonut strategian, joka auttaa meitä käytännön toiminnan suunnittelussa vuositasolla. Julkinen strategia on myös osa säätiössä jo aloitettua avoimuuden parantamista ja kannustaa toiminnan läpinäkyvyyteen,”

Suomen elokuvasäätiön strategisina painopisteinä ovat mm.

  • Julkiseen elokuvarahoitukseen suunnattujen veikkausvoittovarojen tason ja jakosuhteen turvaaminen.
  • Elokuvia ja tv-sarjoja verkossa jakelevien kansainvälisten toimijoiden sitouttaminen uusien kotimaisten sisältöjen rahoittamiseen verotuksen kautta muiden EU-maiden tavoin.
  • Tasavertaisuuden edistäminen tukemalla erilaisia tekijäryhmiä ja edistämällä aloittelevien tekijöiden sekä eri vähemmistöryhmien työskentelymahdollisuuksia.
  • Elokuva-alan häirintävapaan ja turvallisen työympäristön edistäminen.
  • Kotimaisen elokuvan saavutettavuuden parantaminen tekemällä elokuvien kuvailutulkkauksesta sekä heikkokuuloisille tarkoitetusta tekstityksestä pakollisia säätiön markkinointi- ja levitystukea saaville tuotannoille.
  • Elokuvasäätiön tuotanto-osaston resurssien organisoiminen huomioimaan paremmin asiakaspalvelun tarpeet.

Elokuva-alan häirintävapaan toimintakulttuurin edistämiseksi elokuvasäätiö julkaisi oman toimenpideohjelmansa jo aiemmin tänä syksynä. Toimenpideohjelma on luettavissa säätiön verkkosivuilla.