Suomen elokuvasäätiön toimenpideohjelma elokuva-alan työsuojelun kehittämiseksi

17.9.2018

Vuosi sitten alkanut maailmanlaajuinen keskustelu seksuaalisesta häirinnästä on nostanut Suomessakin esiin järkyttävän paljon epäasiallista kohtelua ja vanhentuneita toimintatapoja kaikkialla yhteiskunnassamme. Julkisen luonteensa vuoksi juuri elokuva-alaan liittyneet tapaukset ovat olleet usein esillä mediassa. Suomalaiselle elokuva-alalle on näin tarjoutunut myös erinomainen tilaisuus toimia suunnannäyttäjänä siinä, miten yhteistyöllä voidaan luoda entistä turvallisempi ja tasa-arvoisempi työympäristö, jotta meidän kaikkien olisi mukava tulla töihin.

Suomen elokuvasäätiössä olemmekin työskennelleet tiiviisti opetus- ja kulttuuriministeriön sekä muiden elokuva-alan toimijoiden kanssa viimeisen vuoden ajan korjataksemme niitä asioita, jotka ovat aiheuttaneet huolta alan toimintakulttuurissa. Yhteistyössä on kiinnitetty huomiota työsuojeluohjeistuksen lisäämiseen, koulutuksen kehittämiseen sekä valvonnan parantamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön viime viikolla julkaisema Jaana Paanetojan selvitys seksuaalisesta häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta elokuva- ja teatterialalla tarjoaa meille lisää hyviä työkaluja näiden uudistusten loppuun viemiseksi siihen mennessä kun uusi elokuvalaki astuu voimaan.

Suomalaisen elokuva-alan työsuojelua on ryhdytty parantamaan mm. seuraavilla toimenpiteillä:

Ohjeistus

Elokuva-alan toimijat, säätiö mukaan lukien kokoontuivat syksyllä 2017 nopeasti yhteen luomaan alalle ohjeistuksen seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn. Ohjeistus julkaistiin vuoden 2018 alussa ja on saatavilla mm. säätiön verkkosivulla.

Elokuvasäätiö kutsui vuoden alussa elokuva-alan vaikuttajia tasavertaisuus forumiin kehittämään eri väestöryhmien yhdenvertaisuutta kaikilla elokuvateollisuuden osa-alueilla tuotannosta jakeluun. Forumin toimenpidesuositukset valmistunevat vuoden vaihteessa.

Elokuvasäätiö rahoittaa myös Saara Kotkaniemen selvitystyötä ohjeistuksen luomiseksi seksi- ja alastonkohtausten kuvauksiin.

Koulutus

Keskustelu eri ammattiryhmille suunnatusta työsuojelukoulutuksesta on jo aloitettu alan ammattijärjestöjen kanssa. Suomen elokuvasäätiössä toivommekin voivamme järjestää näitä Paanetojan selvityksessäkin ehdotettuja koulutustilaisuuksia yhdessä järjestöjen sekä oppilaitosten kanssa. Koulutuksen sisällöstä voidaan myös koota työsuojelun koulutusopas sähköisesti jaettavaksi.

Elokuvasäätiössä päätettiin keväällä myös tuotantoneuvojien työohjauksen järjestämisestä. Myös säätiön koko henkilökunnalle järjestetään asiakaskohtaamisiin liittyvää koulutusta ja tukea.

Valvonta

Vuoden 2018 alussa elokuvasäätiön tuotantotukisopimuksiin lisätyn työsuojelulausekkeen lisäksi säätiö on jo aloittanut neuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten kanssa siitä missä muodossa tuotantoyhtiöitä velvoitetaan jatkossa raportoimaan alaa koskevien työlakien noudattamisesta.

Parantaakseen tuenhakijoiden oikeusturvaa, elokuvasäätiö tulee julkistamaan tukihakemusten arvioinnin peruskriteeristön uuden elokuvalain tullessa voimaan.

Toimintansa kehittämiseksi ja palvelun parantamiseksi elokuvasäätiö on syksystä 2017 lähtien kerännyt tukiasiakkailtaan palautetta asiakastyytyväisyyskyselyn muodossa aina päätöskokousten jälkeen. Nimettömänä annettava palaute on toivottavasti madaltanut kynnystä raportoida kokemistaan ongelmista. Kyselyä tullaan kehittämään vielä kattavampaan suuntaan uuden elokuvalain tullessa voimaan.

Elokuvasäätiöön perustetaan uuden lain myötä myös elokuva-alan neuvottelukunta, jossa alan toimijat voivat yhdessä kehittää toimintakulttuuriamme sekä nostaa esiin mahdollisia epäkohtia ja ongelmia.

Elokuvasäätiö tuottaa myös entistä kattavammin ja avoimemmin tilastotietoa sekä omasta että koko alan toiminnasta. Säätiö tukee myös alalta esiin nousevia tutkimustarpeita ja tuottaa omia selvityksiä alan kehityksestä, kuten tasavertaisuuden toteutumisesta.

Suomalaisella elokuva-alalla työskentelee hienoja ihmisiä, jotka tekevät työtään toisiaan kunnioittaen ja tukien. Jatkamme alamme kehittämistä ylläpitämällä avointa keskustelua ja toimimalla yhdessä.

17.9.2018

Lasse Saarinen
Toimitusjohtaja
Suomen elokuvasäätiö