Tuotanto-osasto tiedottaa

21.8.2020

Henkilövaihdos tuotanto-osastolla 24.8. alkaen

Tuotantokoordinaattori Maria Leskinen siirtyy opintovapaalle 24.8.2020 alkaen.

Tiina Kivelä palasi tuotanto-osastolle tuotantokoordinaattoriksi 21.8.2020.

Hakuajat ja päätösviikot syksyllä 2020

Koskee tukia:

  • Dokumenttielokuvien käsikirjoitusapuraha
  • Kehittämis- ja tuotantotuki
  • Markkinointi- ja levitystuki
  • Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille

Hakuaika päättyy 11.8.2020 (päättynyt)

  • Päätökset tehdään viikolla 41.

Hakuaika päättyy 20.10.2020.

  • Päätökset tehdään viikolla 51.

Tutustu hakuilmoituksiin

Muistutuksia ja havaintoja päättyneeltä hakukierrokselta

Hakemuksen jättäminen järjestelmään

Hakemusjärjestelmä ruuhkautuu ja aiheuttaa järjestelmän kaatumisia viimeisenä hakupäivänä, ja varsinkin hakupäivän viimeisinä tunteina!

Muistutamme, että hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle hakukierrokselle.

Älkää siis jättäkö hakemuksen laatimista ja lähettämistä viime hetkeen.

Hakijan tiedot ja hakijan liitteet

Hakemusjärjestelmässä on tuenhakijalle kaksin eri näkymää:

  • Hakemukset, jossa tehdään itse hakemus ja ladataan vaadittavat liitteet
  • Hakijan liitteet, johon ladataan tuotantoyhtiötä koskevat asiakirjat

Lue tukioppaasta kohta 2. Kehittämis-/Tuotantotukihakemus

Muistisääntö on siis, että hakijalla voi olla käsittelyssä monta hakemusta, mutta vain yhdet hakijan liitteet.

Jos tiedätte, että teillä on tuotantoyhtiötä koskevia asiakirjoja hakemuksen liitteissä, ladatkaa ne oikeaan paikkaan eli Hakijan liitteisiin.

Rahoitussuunnitelma

Emme vaadi säätiön rahoitussuunnitelma-pohjan käyttämistä, mutta toivomme sitä. Ajantasainen, huolellisesti täytetty rahoitussuunnitelma nopeuttaa sekä esittelijöiden että käsittelijöiden työtä.

Käytitte mitä tahansa pohjaa, niin rahoituksen tilan ja rahoittajien nimen kirjaaminen on erittäin tärkeää.

Budjetointi-, rahoitussuunnitelma- ja tilityslomakkeet

Lue myös tukioppaasta kohta Hyvä hakemus ja sujuva asiointi.

Tilinpäätös 2019

Ladatkaa vahvistettu ja tilintarkastettu (jos OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestys velvoittaa valitsemaan tilintarkastajan) tilinpäätös 2019 Hakijan liitteisiin sen valmistuttua.

Tehkää tämä vaikka tuotantoyhtiöllä ei olisi hakemuksia käsittelyssä kuluvalla hakukierroksella.  Tilinpäätöksen latauksesta ei tarvitse lähettää tietoa Elokuvasäätiöön.