Vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn koronan vaikutuksista

18.1.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut verkkokyselyn kulttuurin, taiteen ja luovien alojen tekijöille ja organisaatioille. Tarkoituksena on kerätä tietoa koronapandemian vaikutuksista toimintaan ja talouteen.

Ministeriö kerää tietoa ja arvioita koronan vaikutuksista ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämiseksi sekä pidemmän tähtäimen toimenpiteiden suunnittelun tueksi.

Kyselyyn voi vastata 18.1.–1.2.2021. Organisaatiot vastaavat yhdellä organisaation edustajan lähettämällä vastauksella. Henkilöt vastaavat oman toimintansa osalta.

OKM:n tiedote kyselystä