Kehittämistuki

Kuinka tukipäätöksestä edetään tukisopimukseen

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kehittämis- ja tuotantotukea koskevat valtionavustusasiat tukiesittelijän esittelystä.

Ennen kehittämistuen maksamista elokuvasäätiö tekee elokuvan tuotantoyhtiön kanssa tukisopimuksen. Tukisopimus säätiön ja tuensaajan välillä on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa myönteisen tukipäätöksen tekemisestä, muutoin tukipäätös raukeaa.

Tukisopimuksen allekirjoittamisen edellytyksenä on, että tuotantoyhtiö on ladannut kaikki alla luetellut sopimusliitteet tukihakemusjärjestelmään Sopimusliitteet-kansioon!

1. Tukisopimuksen liitteet

 • käsikirjoitus tai muu kirjallinen elokuvan sisältökuvaus
 • elokuvasäätiön vahvistaman mallin mukaan laadittu kehittämissuunnitelma
 • yksityiskohtaisesti eritelty kehittämisen kustannusarvio
 • säätiön mallin mukainen kehittämisen rahoitussuunnitelma
 • sopimukset tai sitovat vahvistukset (LOC) muusta rahoituksesta, jotka osoittavat että rahoitussuunnitelman mukainen muu rahoitus toteutuu täysimääräisenä
 • tuottajan allekirjoittama selvitys tuotantoyhtiön omarahoituksesta
 • asianmukaiset sopimukset tekijänoikeudenhaltijoiden kanssa
 • muut hankkeen toteutumisen ja tuen myöntämisen edellyttämät sopimukset

2. Rekisteröityä yhteisöä koskevat asiakirjat

 • viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu ja tilintarkastettu (jos OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan) tilinpäätös
 • voimassa oleva enintään 6 kk vanha kaupparekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)(osakasluettelo toimitetaan vain kerran, ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia)

Yksityiskohtaiset ohjeet tukisopimusliitteiden sisällöstä ja säätiön niille asettamista edellytyksistä löydät kehittämistuen tukioppaasta.

Lataa vaadittavat liitteet tukihakemusjärjestelmään:

1. Sopimusliitteet: Sopimusliitteet-kansioon liitetyypin mukaan

Jos alasvetovalikosta liitteelle ei löydy valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, lataa se Muihin liitteisiin.

2. Rekisteröityä yhteisöä koskevat asiakirjat: Hakijan liitteisiin

Kun olet ladannut kaikki vaaditut liitteet järjestelmään ilmoita siitä tuotantokontrollerille, yhteystiedot alla.

Mira Kupari

tuotantokoordinaattori

• sijaisuus 10.1.–30.9.2024
• hakemusten käsittely, tukisopimukset: kehittämistuki

+358 9 6220 3014