Muistilista tuotantotuen sopimusliitteistä

Tuenvarauspäätöksellä säätiö tekee tuenhakijalle ehdollisen tukivarauksen. Myönteisen tuenvarauspäätöksen edellytyksenä on mm., että tuenhakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia sekä toimittanut säätiölle erääntyneet loppuselvitykset aikaisemmin myönnetyistä tuista.

Tuotannon ennakkotuesta on allekirjoitettava tukisopimus säätiön ja tuensaajan välillä kuuden (6) kuukauden kuluessa myönteisen tuenvarauspäätöksen tekemisestä.

Tuotantotukisopimuksen allekirjoittamisen edellytyksenä on, että tuotantyhtiö on ladannut kaikki alla luetellut sopimusliitteen hakujärjestelmään!

1. Tukisopimuksen liitteet

 • elokuvan käsikirjoitus
 • säätiön mallin mukaan laadittu tuotantosuunnitelma
 • säätiön vahvistama yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio
 • säätiön vahvistama rahoitussuunnitelma
 • hankkeen maksuvalmiussuunnitelma
 • sopimukset tai sitovat vahvistukset muusta rahoituksesta, jotka osoittavat, että rahoitussuunnitelman mukainen muu rahoitus toteutuu täysimääräisenä ja maksuvalmiussuunnitelman edellyttämällä tavalla
 • selvitys tuotantoyhtiön omarahoituksesta
 • asianmukaiset sopimukset tekijänoikeudenhaltijoiden kanssa
 • muut hankkeen toteutumisen ja tuen myöntämisen edellyttämät sopimukset
 • ISAN -numero (ohjeistus)

Viimeistään 2. maksuerän yhteydessä:

 • tuottajan vapaamuotoinen ilmoitus kuvausten alkamisesta (pp.kk.vvvv)
 • vakuus siitä, että tuotannossa työskenteleville työntekijöille ja esimiehille on annettu selkeät ohjeet siitä, miten heidän tulee toimia mahdollista häirintää tai epäasiallista käytöstä kohdatessaan. Lisäksi tulee selvittää tapa, millä nämä ohjeet on saatettu tuotannossa työskentelevien työntekijöiden ja esimiesten tietoon.
 • todistus elokuvan tuotantovakuutuksesta, jos kokonaiskustannukset ovat yli 500 000 €

Milloin tukea on myönnetty kansainvälisen yhteistuotannon suomalaiseen vähemmistöosuuteen tulee sopimusliitteinä toimittaa edellisten lisäksi:

 • kaikkien yhteistuottajien välinen yhteistuotantosopimus, jossa mukana kaikki yhteistuotantosopimuksessa mainitut liitteet
 • yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio suomalaisen osatuottajan osuudesta
 • koko tuotannon maittain eritelty yksityiskohtainen kustannusarvio
 • rahoitussuunnitelma suomalaisen osatuottajan osuudesta
 • koko tuotannon maittain eritelty rahoitussuunnitelma
 • ISAN -numero (ohjeistus)

2. Rekisteröityä yhteisö koskevat asiakirjat

 • viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu ja tilintarkastettu (jos OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan) tilinpäätös
 • voimassa oleva enintään 6 kk vanha kaupparekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku) (osakasluettelo toimitetaan vain kerran, ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia)

Pidä huolta, että aikaisemmin toimittamasi liitteet ovat ajan tasalla. Esimerkiksi, että kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma vastaavat tehtyä tuenvarauspäätöstä.

Liitä vaadittavat liitteet sähköiseen järjestelmään:

 1.  elokuvaa koskevat liitteet Hakemuksen tietoihin ja
 2. rekisteröityä yhteisöä koskevat asiakirjat Hakijan tietoihin.

Kun kaikki vaadittavat liitteet ovat järjestelmässä ilmoita siitä tuotantokontrollerille (pitkät elokuvat) tai tuotantokoordinaattorille (dokumentti- ja lyhytelokuvat & sarjat), yhteystiedot alla.

Pirjo Koskelo

tuotantokontrolleri

• hakemusten käsittely, tukisopimukset: pitkien fiktioiden tuotantotuki, markkinointi- ja levitystuki ja slate-kehittämistuki

+358 9 6220 3031

Susanna Haarla

tuotantokoordinaattori

• hakemusten käsittely: käsikirjoitusapuraha
• hakemusten käsittely, tukisopimukset: dokumenttielokuvien, lyhytelokuvien ja sarjojen tuotantotuki

+358 9 6220 3033