Tuotantotuki

Kuinka tukipäätöksestä edetään tukisopimukseen

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää kehittämis- ja tuotantotukea koskevat valtionavustusasiat tukiesittelijän esittelystä.

Ennen tuotantotuen maksamista elokuvasäätiö tekee elokuvan tuotantoyhtiön kanssa tukisopimuksen. Tukisopimus säätiön ja tuensaajan välillä on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa myönteisen tukipäätöksen tekemisestä, muutoin tukipäätös raukeaa.

Tukisopimuksen allekirjoittamisen edellytyksenä on, että tuotantoyhtiö on ladannut kaikki alla luetellut sopimusliitteet tukihakemusjärjestelmään Sopimusliitteet-kansioon!

1. Tukisopimuksen liitteet

 • elokuvan käsikirjoitus
 • säätiön mallin mukainen tuotantosuunnitelma
 • säätiön vahvistama yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio
 • säätiön vahvistama rahoitussuunnitelma
 • hankkeen maksuvalmiussuunnitelma
 • sopimukset tai sitovat vahvistukset (LOC) muusta rahoituksesta, jotka osoittavat, että rahoitussuunnitelman mukainen rahoitus toteutuu täysimääräisenä ja maksuvalmiussuunnitelman edellyttämällä tavalla
 • tuottajan allekirjoittama selvitys tuotantoyhtiön omarahoituksesta
 • asianmukaiset sopimukset tekijänoikeudenhaltijoiden kanssa
 • muut hankkeen toteutumisen ja tuen myöntämisen edellyttämät sopimukset
 • tilintarkastajan ja kirjanpitäjän nimet ja yhteisö
 • ISAN-numero (ohjeistus)

Viimeistään 2. maksuerän yhteydessä:

 • tuottajan ilmoitus kuvausten alkamisesta: sisältäen alkamis- ja päättymispäivän sekä kuvauspäivien lukumäärän
 • vakuus siitä, että tuotannossa työskenteleville työntekijöille ja esihenkilöille on annettu selkeät ohjeet siitä, miten heidän tulee toimia mahdollista häirintää tai epäasiallista käytöstä kohdatessaan. Lisäksi tulee selvittää tapa, millä nämä ohjeet on saatettu tuotannossa työskentelevien työntekijöiden ja esihenkilöiden tietoon.
 • todistus elokuvan tuotantovakuutuksesta, jos kokonaiskustannukset ovat yli 500 000 €

Milloin tukea on myönnetty kansainvälisen yhteistuotannon suomalaiseen vähemmistöosuuteen tulee sopimusliitteinä toimittaa edellisten lisäksi:

 • kaikkien yhteistuottajien välinen yhteistuotantosopimus, jossa mukana kaikki yhteistuotantosopimuksessa mainitut liitteet
 • yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio suomalaisen osatuottajan osuudesta
 • koko tuotannon maittain eritelty yksityiskohtainen kustannusarvio
 • rahoitussuunnitelma suomalaisen osatuottajan osuudesta
 • koko tuotannon maittain eritelty rahoitussuunnitelma
 • ISAN-numero (ohjeistus)

2. Rekisteröityä yhteisö koskevat asiakirjat

 • viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu ja tilintarkastettu (jos OYL:n ja TTL:n tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollinen valitsemaan tilintarkastajan) tilinpäätös
 • voimassa oleva enintään 6 kk vanha kaupparekisteriote
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus verojen maksamisesta
 • enintään 3 kuukautta vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku) (osakasluettelo toimitetaan vain kerran, ja päivitetään mikäli yhtiön omistuksessa tapahtuu muutoksia)

Yksityiskohtaiset ohjeet tukisopimusliitteiden sisällöstä ja säätiön niille asettamista edellytyksistä löydät tuotantotuen tukioppaasta.

Lataa vaadittavat liitteet tukihakemusjärjestelmään:

1. Sopimusliitteet: Sopimusliitteet-kansioon Liitetyypin mukaan

Jos alasvetovalikosta liitteelle ei löydy valmiiksi nimettyä liitetyyppiä, lataa se Muihin liitteisiin.

2. Rekisteröityä yhteisöä koskevat asiakirjat: Hakijan liitteisiin

Kun olet ladannut kaikki vaaditut liitteet järjestelmään ilmoita siitä tuotantokontrollerille (pitkät elokuvat) tai tuotantokoordinaattorille (dokumentti- ja lyhytelokuvat ja sarjat), yhteystiedot alla.

Susanna Haarla

tuotantokoordinaattori

• hakemusten käsittely: käsikirjoitusapuraha
• hakemusten käsittely, tukisopimukset: dokumentti- ja lyhytelokuvien tuotantotuki

+358 9 6220 3033

Pirjo Koskelo

tuotantokontrolleri

• hakemusten käsittely, tukisopimukset: pitkien fiktioiden tuotantotuki ja slate-kehittämistuki

+358 9 6220 3031