Hakuilmoitus: Elokuvafestivaalin toimintatuki

Kenelle

Tuenhakijan tulee olla rekisteröity yhteisö. Valtakunnallisesti merkittävät festivaalit toimittavat hakemuksensa säätiöön, muut festivaalit Taiteen edistämiskeskukseen.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 24.1.2022 16:00

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 10.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 24.1.2022 klo 16:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Tuen tarkoituksena on edistää elokuvan kotimaista ja kansainvälistä ammattimaista esitys- ja levitystoimintaa, ja turvata valtakunnallisesti merkittävien elokuvafestivaalien toiminnan ja rahoituksen jatkuvuus.

Kenelle?

Valtakunnallisesti merkittävät festivaalit toimittavat hakemuksensa säätiöön, muut festivaalit Taiteen edistämiskeskukseen.

Tuenhakijan tulee olla rekisteröity yhteisö.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Suomen elokuvasäätiö myöntää elokuvafestivaalin toimintatukea valtakunnallisesti merkittävien festivaalien järjestämistä varten.

Tukea varten opetusministeriö myöntää elokuvasäätiölle vuosittain vahvistetun valtionavustuksen.

Tuen määrä
Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön Tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

 • hakemuslomake
 • hakemuksen liitteet
 • hakijan liitteet

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen.

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. 

Ohjeet tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

 • festivaalin toimintasuunnitelma
 • yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
 • edellisen tapahtuman katsojaluvut ja lipputulot, maksetut ja maksamattomat liput eriteltyinä

Pakolliset hakijan liitteet:

 • Viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettu tilinpäätös
 • Voimassa oleva kaupparekisteriote
 • Todistus verojen maksamisesta
 • Todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
 • Ajantasainen osakasluettelo (OYL 3 luku)

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Hakemusta arvioitaessa otetaan huomioon ohjelmiston laajuus ja monipuolisuus, valtakunnallinen ja kansainvälinen merkittävyys niin yleisön kuin median näkökulmasta, tuenhakijan vakiintunut asema festivaalitoimijana sekä festivaalin rahoituspohja.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat. Lisäksi huomioidaan tuenhakijan ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Erityisehdot

Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Tukea saanut festivaali on velvoitettu toimittamaan elokuvasäätiöön katsojatilastot kaikista näytöksistä tuen loppuselvityksen yhteydessä.

Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.

Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Tuensaajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä taloudellinen selvitys tuen käytöstä.

Tuki ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää elokuvafestivaalin toimintatukea koskevat valtionavustusasiat elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 10.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (HE 1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Yhteystiedot

Johtaja Lasse Saarinen, lasse.saarinen@ses.fi, p. 09 6220 300

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen:

Festivaalituen tukiopas

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä