Hakuilmoitus: Elokuvafestivaalin toimintatuki

Kenelle

Tuenhakijan tulee olla rekisteröity yhteisö. Valtakunnallisesti merkittävät festivaalit toimittavat hakemuksensa säätiöön, muut festivaalit Taiteen edistämiskeskukseen.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 7.1.2021 23:59

Päätös

Päätökset tehdään viikolla 9.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 7.1.2021 klo 24:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää laajaa ja kattavaa elokuvan tarjontaa ja jakelua tukemalla kotimaisen elokuvan laajaa saatavuutta ja kattavuutta eri jakeluteissä ja alustoilla sekä kansainvälisen elokuvan monipuolista tarjontaa Suomessa.

Tuen tarkoituksena on edistää elokuvan kotimaista ja kansainvälistä ammattimaista esitys- ja levitystoimintaa, ja turvata valtakunnallisesti merkittävien elokuvafestivaalien toiminnan ja rahoituksen jatkuvuus.

Kenelle?

Valtakunnallisesti merkittävät festivaalit toimittavat hakemuksensa säätiöön, muut festivaalit Taiteen edistämiskeskukseen.

Tuenhakijan tulee olla rekisteröity yhteisö.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen tuki?

Suomen elokuvasäätiö myöntää elokuvafestivaalin toimintatukea valtakunnallisesti merkittävien festivaalien järjestämistä varten.

Tukea varten opetusministeriö myöntää elokuvasäätiölle vuosittain vahvistetun valtionavustuksen.

Tuen määrä
Aiempia tukipäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön Tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Tukea haetaan hakujärjestelmässä (https://hakemus.ses.fi) lähettämällä hakemus kaikkine liitteineen elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemista varten tulee uuden hakijan rekisteröityä hakujärjestelmän asiakkaaksi. Uuden asiakkaan rekisteröityminen käsitellään 1 viikon kuluessa.

Hakujärjestelmässä täytetään hakemus, joka koostuu sähköisestä hakemuslomakkeesta ja hakujärjestelmään ladattavista pakollisista liitteistä.

Ohje hakujärjestelmän käyttöön

Ennen tuen hakemista tulee hakijan tutustua huolellisesti tukimuodon hakuilmoitukseen ja tukioppaaseen.

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

  • festivaalin toimintasuunnitelma
  • yksityiskohtaisesti eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
  • edellisen tapahtuman katsojaluvut ja lipputulot, maksetut ja maksamattomat liput eriteltyinä

Pakolliset hakijan liitteet:

  • tuenhakijan viimeiseksi valmistunut, auktorisoidun tilintarkastajan hyväksymä tilinpäätös (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus)
  • enintään 6 kuukautta vanha kaupparekisteri- tai yhdistysrekisteriote
  • enintään kuukauden vanha todistus verojen maksamisesta
  • enintään kuukauden vanha todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Hakemusta arvioitaessa otetaan huomioon ohjelmiston laajuus ja monipuolisuus, valtakunnallinen ja kansainvälinen merkittävyys niin yleisön kuin median näkökulmasta, tuenhakijan vakiintunut asema festivaalitoimijana sekä festivaalin rahoituspohja.

Tuki on harkinnanvaraista. Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat. Lisäksi huomioidaan tuenhakijan ammatilliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Erityisehdot

Hankkeen kustannukset hyväksytään ilman arvonlisäveroa. Mikäli tuensaajalla todistetusti ei ole oikeutta arvonlisäveron vähentämiseen, kustannukset voidaan hyväksyä arvonlisäveroineen.

Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.

Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus tarkastaa saajan taloutta ja toimintaa.

Tuensaajan tulee tehdä kirjallinen selvitys sekä taloudellinen selvitys tuen käytöstä.

Tuki ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää.

Tukea ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu sähköiseen hakujärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää festivaalitukea koskevat valtionavustusasiat elokuvasäätiön johtajan esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset tehdään viikolla 9.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (HE 1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Ilmari Arnkil

esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija

• teatterien, levittäjien ja festivaalien tuet

+358 9 6220 3035

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Tukioppaat

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä