Hakuilmoitus: Käsikirjoitusapuraha fiktioelokuville ja -sarjoille

Kenelle

Käsikirjoitusapurahaa voidaan myöntää ammattimaiselle käsikirjoittajalle tai työryhmälle käsikirjoitussuunnitelman mukaiseen työhön.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 9.8.2022 16:00

Päätös

Päätökset julkaistaan 21.10.2022 mennessä.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 9.8.2022 klo 16:00.

Tuen tavoite

Suomen elokuvasäätiön tavoitteena on edistää monimuotoista ja ammattimaista kotimaista elokuvatuotantoa sekä turvata ammattimaisesti toteutetun elokuvatuotannon jatkuvuus ja monipuolisuus. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus, kulttuurinen moninaisuus ja taiteen vapaus.

Käsikirjoitusapurahan tarkoituksena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä kotimaista elokuvatuotantoa. Käsikirjoitusapurahan tarkoituksena on, että apurahalla tehtävä käsikirjoitustyö johtaisi elokuvan jatkokehittelyn kautta tuotantoon.

Kenelle?

Käsikirjoitusapurahaa voidaan myöntää ammattimaiselle käsikirjoittajalle tai työryhmälle käsikirjoitussuunnitelman mukaiseen työhön.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen apuraha?

Käsikirjoitusapuraha on tarkoitettu taiteelliseen suunnitelmaan perustuvan pitkän, lyhyen tai sarjamuotoisen näytelmä-, animaatio- tai lastenelokuvan tai näiden yhdistelmän käsikirjoittamiseen tai siihen liittyvään taustatyöhön.

Apurahan määrä
Käsikirjoitusapurahan enimmäismäärä on 22 800 euroa.

Käsikirjoitusapurahaa myönnetään apurahakuukausina ja yhtä elokuvaa kohden voidaan myöntää enintään kaksitoista (12) apurahakuukautta. Kuukausiperusteinen apuraha on 1900 €/kk.

Aiempia apurahapäätöksiä voi katsoa Suomen elokuvasäätiön tukipäätökset-sivulta.

Miten haetaan?

Käsikirjoitusapurahaa haetaan tukihakemusjärjestelmässä lähettämällä hakemus elokuvasäätiöön hakuilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Hakemus koostuu seuraavista osioista:

  • hakemuslomake
  • hakemuksen liitteet
  • hakijan tiedot

Ennen tukihakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti tukimuodon tukioppaaseen.

Hakija on vastuussa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen järjestelmään lähetyt hakemukset siirtyvät seuraavalle käsittelykierrokselle.

Ohje tukihakemusjärjestelmän käyttöön

Hakemuksen liitteet

Pakolliset hakemuksen liitteet:

  • Elokuvasäätiön mallin mukaan laadittu käsikirjoitussuunnitelma
  • Laajempi sisältökuvaus

Pitkän elokuvan sisältökuvaus voi olla:
– Elokuvan ensimmäinen käsikirjoitusapurahahakemus Suomen elokuvasäätiölle: maksimissaan 20 sivun treatment
– Elokuvan jatkoapurahahakemus Suomen elokuvasäätiölle: edellisellä apurahalla kehitelty treatment tai käsikirjoitus

Lyhytelokuvan ja sarjan sisältökuvaus voi olla:
– Treatment / Step outline / käsikirjoitusversio / muu sisältökuvaus

  • Käsikirjoittajan sana

Katso tarkemmat ohjeet liitteistä tukioppaasta.

Käsikirjoitusapurahan tukiopas

Elokuvasäätiön mallin mukainen käsikirjoitussuunnitelma löytyy elokuvasäätiön verkkosivuilta:

Lomakkeet

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Käsikirjoitusapuraha on harkinnanvaraista. Apurahaa voidaan myöntää sellaisen kulttuurituotteena pidettävän elokuvan käsikirjoittamiseen, joka muodostaa taiteellisen kokonaisuuden ja jonka sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä.

Hakemuksen arviointi ja keskinäinen vertailu perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon määrärahan käyttötarkoitus, hakuilmoituksessa mainitut perusteet ja käytettävissä olevat määrärahat.

Käsikirjoitushakemusta arvioidaan sisällöllisenä, ilmaisullisena ja taiteellisena kokonaisuutena. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon apurahanhakijan taiteelliset ja ammatilliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Huomioon otetaan myös muut elokuvasäätiön myöntämät tuet hakijalle.

Erityisehdot

Elokuvasäätiö voi pyytää päätöksen tekemistä varten tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä tuenhakijalta.

Käsikirjoitusapurahan myöntämisen edellytyksenä on, että apurahan hakija on noudattanut mahdollisia aikaisempia tukisopimuksia ja tukien myöntämiselle asetettuja ehtoja.

Elokuvasäätiö valvoo avustuksen käyttöä ja sillä on oikeus suorittaa apurahan maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia.

Apurahansaajan tulee toimittaa apurahalla tehty työ elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmään hakemuksen liitteisiin.

Käsikirjoitusapurahaa ei voida myöntää, jos hakemus on puutteellinen, eikä asianmukaisia tietoja ole toimitettu tukihakemusjärjestelmään täydennyspyynnöstä huolimatta.

Tieto päätöksestä

Suomen elokuvasäätiön hallitus päättää käsikirjoitusapurahaa koskevat valtionavustusasiat tukiesittelijän esittelystä.

Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös.

Päätökset julkaistaan 21.10.2022 mennessä.

Päätös perustuu lakiin valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (HE 1174/2018) ja siihen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003).

Lisätiedot

Tuotantokoordinaattori Susanna Haarla, susanna.haarla@ses.fi, p. 09 6220 3033

Tutustu seuraavaksi huolellisesti tukioppaaseen

Käsikirjoitusapurahan tukiopas

Siirry tukihakemusjärjestelmään

Tukihakemusjärjestelmä