Eduskunnalta 300 000 euroa pienten ja keskisuurten paikkakuntien elokuvateattereiden laitehankintoihin

19.12.2023

Eduskunnan valtionvarainvaliokunta jakaa elokuvasäätiölle 300 000 euroa niin sanottua joululahjarahaa pienten ja keskisuurten paikkakuntien elokuvateattereiden laitehankintoihin.

Tällä erillismäärärahalla on mahdollista pelastaa jopa yli kymmenen elokuvateatteria, jotka muuten joutuisivat sulkemaan ovensa toimimattoman esityslaitteiston takia. Myönnetty raha paikkaa yhteensä miljoonien eurojen akuuttia rahoitusvajetta, joka uhkaa koitua kymmenien elokuvateattereiden kohtaloksi tulevina vuosina. Arvio rahoitusvajeesta perustuu elokuvateattereilta kerättyihin tietoihin esityslaitteiston uusimistarpeesta.

Suomen elokuvateatterit siirrettiin nopeasti filmiajasta digiaikaan opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien, yhteensä 4,32 miljoonan euron erillismäärärahojen turvin. Ilman tätä tukea Suomesta olisi saattanut kadota lähemmäs sata elokuvateatteria, kuten on käynyt maissa, joissa vastaaviin tukitoimiin ei aikanaan ryhdytty. Koska digitalisointi toteutettiin ripeään tahtiin, on iso osa laitteistosta myös nyt vanhentumassa kertarysäyksellä.

Nopean digitalisaation jälkeen elokuvasäätiö on tukenut uusien esityslaitteistojen hankintaa ja uusien elokuvateattereiden perustamista vuosittain. Tuen tarve on viime vuosina lähtenyt jyrkkään kasvuun ja kasvun ennustetaan kiihtyvän ensi vuonna entisestään.

Esityslaitteistot ovat teattereille mittava investointi, eikä suurimmalla osalla toimijoista ei ole edellytyksiä hankkia laitteistoa ilman elokuvasäätiön tukea. Varsinkin pienten paikkakuntien elokuvateattereilla tulee olemaan merkittäviä vaikeuksia rahoittaa näitä hankintoja.

Jos korvaavaa laitteistoa ei saada, sulkeutuu synkimmässä ennusteessa vuosittain kymmeniä teattereita ympäri Suomea. Vaikutus on suurin suurten kaupunkien ulkopuolella, jossa yksityiset elokuvateatteritoimijat pyörittävät usein paikkakunnan ainoata teatteria, joka monella paikkakunnalla on myös ainoa varteenotettava kulttuuripalvelu. Nämä teatterit suurelta osin kannattelevat kotimaisen elokuvan kysyntää, joka on suurten kaupunkien ulkopuolella erittäin korkealla tasolla. Elokuvateatteriverkoston romahtaessa, myös kotimaisen elokuvan tuotanto ja levitys tulisivat väistämättä kärsimään merkittävästi, sillä ne elävät teattereista saaduilla lipputuloilla.

Elokuvasäätiön perusrahoitusta leikataan ensi vuonna lähes miljoonan euron verran. Joululahjarahan lisäksi muita erillismäärärahoja ei ole myönnetty.

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2024