Elokuva-alan tasa-arvoa edistävä kansainvälinen New Dawn -rahasto käynnistää toimintansa

23.5.2022

Mukana aloitusvaiheessa on yhdeksän eurooppalaista julkista rahoittajaa. Ensimmäinen hakuaika päättyy 27.6.2022.

New Dawn lanseerattiin virallisesti Cannesin elokuvajuhlilla sunnuntaina 22.5.2022. Rahaston lähtökohtana on parantaa tilannetta, jossa elokuvantekemiseen pääsee kiinni liian kapea joukko elokuvantekijöitä. New Dawniin liittyneet rahoittajat haluavat löytää keinoja moninaisuuden lisäämiseen alalla. Eläväinen, avoin ja inklusiivinen elokuva-ala, jossa toteutuu näkökulmien ja elokuvallisen ilmaisun monimuotoisuus, on merkityksellinen kaikille.

“Elokuva-alana on meidän yhteinen velvollisuutemme heijastaa yhteiskuntiemme kaleidoskooppista kuvaa, sen sijaan että kutistaisimme ihmisyyden yhteen tarinaan. New Dawn -aloite pyrkii luomaan tilaa taiteellisen ilmaisun moninaisuudelle, rikastaen elokuva-alan koko ekosysteemiä”, kommentoi hollantilainen elokuvantekijä Shamira Raphaëla, joka toimii New Dawnin neuvoa-antavan komitean puheenjohtajana.

New Dawn toimii tuotantorahastona, joka tarjoaa rahoitusta elokuvatuotannoille ja auttaa elokuvantekijöitä verkostoitumaan. Fiktiiviset näytelmä- ja animaatioelokuvat voivat saada maksimissaan 200 000 euroa tukea ja pitkät dokumenttielokuvat 100 000 euroa. Vuoden 2022 budjetti on 900 000 euroa. Itsenäisistä, kansainvälisistä asiantuntijoista koostuva neuvoa-antava komitea arvioi hakemukset.

Ensimmäinen hakuaika päättyy 27.6.2022. Suomalaiset tuotantoyhtiöt voivat hakea tukea – lisätiedot hakemisesta löytyvät rahaston verkkosivuilta:

newdawn.film

New Dawn -rahastossa ovat mukana Suomen elokuvasäätiön lisäksi julkiset elokuvarahoittajat Belgian ranskan- ja flaaminkielisiltä alueilta, Luxemburgista, Norjasta, Ruotsista, Irlannista, Portugalista ja Alankomaista.

New Dawn -rahaston yhteistyökumppanien logot