Elokuvasäätiö hakee lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuotannon tukien esittelijää

30.1.2024

Esittelijän työsuhde alkaa 1.8. 2024. Hakuaika päättyy 26.2.2024 klo 15:00.

Suomen elokuvasäätiö tukee ja edistää elokuvakulttuuria: kotimaista elokuvatuotantoa, elokuvien levittämistä ja esittämistä sekä suomalaisen elokuvan tunnetuksi tekemistä Suomessa ja ulkomailla. Säätiö saa varansa opetus- ja kulttuuriministeriöstä elokuvataiteen edistämiseen. Tukivarat ovat vuonna 2024 noin 23 miljoonaa euroa. Suomen elokuvasäätiö on elokuvan tekemisen keskeinen mahdollistaja Suomessa.

Suomen elokuvasäätiössä työskentelee 29 henkilöä, jotka tuntevat kotimaista ja kansainvälistä elokuvatuotantoa, elokuvien esittämistä ja levittämistä sekä promootiotoimintaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Tuotantotukivarojen esittelystä vastaa neljä tukiesittelijää, joista yhden lyhyt- ja dokumenttielokuvien tuista vastaavan esittelijän määräaikainen kausi päättyy kesäkuussa 2024.

Tukiesittelijän työhön kuuluu valmistella ja esitellä kehittämis- ja tuotantotuen tukipäätökset Suomen elokuvasäätiön hallituksen päätettäväksi. Tukipäätösesitykset tehdään sisällöllisen ja tuotannollis-taloudellisen arvioinnin perusteella, ottaen huomioon käytettävissä olevat tukivarat. Valittavan tukiesittelijän päätehtävinä ovat dokumenttielokuvien sekä lyhyiden fiktioelokuvien tukien esittely. Tehtäviin kuuluu myös alan kuuleminen ja kehittäminen elokuvasäätiön käytettävissä olevilla tukimuodoilla. Tukiesittelijän yksityiskohtainen työnkuva muotoutuu valittavan henkilön kanssa sovittavalla tavalla.

Edellytämme hakijalta riittävää kokemusta elokuva-alalta sekä yhteistyötaitoja. Tehtävään soveltuva koulutus katsotaan eduksi. Pidämme tärkeinä dramaturgisia kykyjä sekä ymmärrystä tuotannollis-taloudellisten seikkojen vaikutuksesta elokuvien sisältöön. Tukiesittelijän työn hoitaminen edellyttää sekä näkemystä av-alan kansainvälistymisestä että digitaalisuuden aiheuttamasta muutoksesta av-alan tuotannossa ja jakelussa.

Edellytämme hakijalta hyvää suomen- ja englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa. Ruotsinkielen taito katsotaan hakijalle eduksi.

Arvostamme moninaisuutta työyhteisössämme ja toivomme hakemuksia erilaisia työkokemuksia sekä taustoja omaavilta elokuva-alan ammattilaisilta.

Tarjoamme kiehtovan työtilaisuuden elokuvan kehityksen näköalapaikalla, motivoituneessa ja asiantuntevassa työyhteisössä. Tehtävä on määräaikainen, työsuhteen kestosta ja ehdoista sovitaan erikseen. Esittelijän työsuhde alkaa 1.8. 2024. Hakuaika päättyy 26.2.2024 klo 15:00.

Lyhyt- ja dokumenttielokuvien tukiesittelijä Iris Olsson: ”Tukiesittelijän työ on äärimmäisen mielenkiintoinen positio, aitiopaikka elokuvarahoitukseen ja elokuvahankkeiden kehittelyyn. Vastuullinen tehtävä luo merkityksellisen työn yhdessä elokuvasäätiön muun henkilökunnan ja elokuvantekijöiden kanssa, ja sen myötä avautuu näköaloja niin kotimaiseen kuin kansainväliseen elokuva-alaan.”

Vapaamuotoiset hakemukset sisältäen palkkatoivomuksen osoitetaan elokuvasäätiön johtajalle osoitteeseen Lasse Saarinen, Kanavakatu 12, 00160 Helsinki, tai sähköpostitse lasse.saarinen@ses.fi.

Tiedustelut:

Johtaja Lasse Saarinen, lasse.saarinen@ses.fi

Tuotantojohtaja Matti Paunio, matti.paunio@ses.fi