Elokuvasäätiö myönsi vuonna 2020 yhteensä yli 31 miljoonaa euroa elokuva-alan tukina

8.2.2021

Koronarajoitusten aiheuttamia tulonmenetyksiä pystyttiin tuella kattamaan vain vähän.

Suomen elokuvasäätiö käsitteli vuoden 2020 aikana yhteensä yli 2 000 tukihakemusta noin 105 miljoonan euron edestä. Tukea myönnettiin yhteensä 31 135 000 euroa 1 003 hakemukselle eli noin 49 prosentille hakijoista. Elokuvasäätiön jakamat tukieurot kattoivat vain noin 30 prosenttia haetusta tukisummasta.

Säätiön käsittelemien tukihakemusten määrä kasvoi 23 prosenttia edellisestä vuodesta ja tukea myönnettiin yli 25 prosenttia eli noin 6,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Hakemusmäärän nousuun vaikutti selvästi koronapandemiaan liittyvien rajoitusten aiheuttamat taloudelliset vaikeudet elokuva-alan yrityksille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuoden 2020 aikana elokuvasäätiölle kaikkiaan 7,2 miljoonaa euroa lisävaroja koronarajoitusten aiheuttamien taloudellisten menetysten kattamiseksi elokuva-alalla.

Suurin osa lisätuesta, 5 miljoonaa euroa, osoitettiin uusille elokuva- ja tv-tuotannoille. Kokoontumisrajoitusten takia vaikeuksissa olevien elokuvateatterien toimintaa tuettiin ylimääräisellä 1,7 miljoonalla eurolla, joka jakautui noin 90 eri hakijalle. Kolmelle elokuvafestivaaleille myönnettiin yhteensä noin 93 000 euroa lisätukea. Myös elokuvien levitysyhtiöiden toimintaa tuettiin yhteensä 400 000 lisäeurolla, joka jakautui 10 hakijalle.

Näiden ministeriön myöntämien lisätukivarojen ohella elokuvasäätiö osoitti tuotantotukivaroistaan miljoona euroa kuvauksien koronaturvallisuustoimien aiheuttamiin lisäkustannuksiin jo tuotantotukea saaneille projekteille. Tätä tuotannon lisätukea myönnettiin yhteensä 21 projektille.

Suomessa elokuva-alalle kohdistetut valtion koronatuet jäävät selvästi jälkeen muiden Pohjoismaiden tukitoimista. Ruotsin elokuvainstituutti pystyi tukemaan vaikeuksissa olevia elokuvateattereita ja levitysyhtiöitä viime vuonna yhteensä noin 20 miljoonalla lisäeurolla. Tuotannoille Ruotsissa osoitettiin koronatukea peräti 47 miljoonaa euroa. Myös esimerkiksi Norjassa valtio reagoi elokuvateollisuuden tulonmenetyksiin mittavilla koronatuilla, joista elokuvateattereille osoitettiin 18 miljoonaa euroa ja tuotannoille noin 17,5 miljoonaa euroa. Tanskassa ja Islannissa valtio kattaa suoraan rajoitusten aiheuttamia tappiota pitääkseen tärkeän kulttuuri- ja teollisuusalan toimintakykyisenä pandemian jälkeen.

Kuva: Sami Kuokkanen