Kulttuuriviennin asiakas, kerro näkemyksesi toiminnastamme

28.5.2021

Elokuvasäätiön kansainvälinen osasto palvelee kotimaista elokuva-alaa kansainvälisen näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistämiseksi. Kansainvälinen osasto hoitaa mm. suomalaisten elokuvien festivaalilevitystä, jakaa kulttuuriviennin tukia sekä tarjoaa neuvontaa elokuvien kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kyselyn avulla haluamme kehittää osaston toimintaa ja tukimuotoja palvelemaan asiakaskuntamme tarpeita entistä paremmin. Vastaukset annetaan nimettömästi.

Vastausaikaa on 10.6.2021 saakka. Kiitos, jos ehdit käyttää viisi minuuttia kyselyyn vastaamiseen!

Elokuvasäätiön kansainvälisen osaston asiakaskysely

Kundförfrågan för Finlands filmstiftelses internationella avdelning

Survey from the Foundation’s International Department