Kundförfrågan för Finlands filmstiftelses internationella avdelning

28.5.2021

Filmstiftelsens internationella avdelning tjänar den inhemska filmbranschen för att främja internationell synlighet och relevans. Den internationella avdelningen sköter bland annat festivaldistributionen av finländska filmer, delar ut stöd för kulturexport samt tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller filmernas internationalisering.

Med hjälp av denna enkät vill vi utveckla avdelningens verksamhet och stödformer för att bättre tillgodose våra kunders behov. Svaren lämnas anonymt.

Tack för att du tar dig fem minuter att svara på enkäten! Svara senast den 10 juni, 2021.

Kundförfrågan för Finlands filmstiftelses internationella avdelning

Elokuvasäätiön kansainvälisen osaston asiakaskysely

Survey from the Foundation’s International Department