Fullt ös på de internationella festivalerna

24.3.2021

Kulturexporten av filmer har under det senaste året präglats av onlinefestivaler, digital marknadsföring, nätverkande på distans och förhoppningar om att återvända till biograferna.

Filmstiftelsens internationella avdelning ordnade onsdagen den 17 mars ett informationsmöte där aktuella nyheter från festivalfältet presenterades. Filmstiftelsens kulturexport sköts av chefen för internationella avdelningen Jaana Puskala, koordinatorn för långfilmer Jenni Domingo, planeraren för dokumentärfilmer Suvi Railo, planeraren för kortfilmer Otto Suuronen och Arttu Manninen.

Se avdelningens kontaktuppgifter

Avdelningen ansvarar för kulturexporten av finländska filmer. Målet är att vara en aktör med gott rykte som aktivt försvarar den finländska filmens ställning internationellt. Strategiarbetet i anslutning till festivaler görs tillsammans med de filmer som fått filmstiftelsens stöd, men stödformerna är även tillgängliga för andra filmer.

Se ansökningsinformation

Syftet är också att utveckla verksamheten och stödformerna i samarbete med branschen, vilket innebär att vi vill att tröskeln för att ta kontakt med oss är låg. I maj kommer vi att introducera en enkät om den internationella avdelningens verksamhet. Vi hoppas på svar ur många olika perspektiv!

Festivalnyheter från början av året

Redan i början av 2021 har flera stora filmevenemang, såsom Sundance, Clermont-Ferrand och European Film Market, ordnats framgångsrikt på nätet. EFM var livlig och de finländska filmerna fick uppmärksamhet under möten med festivaler. De nya upphovsmännen och mångfalden i filmerna ansågs intressanta.

Samarbetet har visat sin styrka: Vår representation i organisationen Scandinavian Films arrangerade tre intressanta webbinarier om samproduktioner, barnfilmer och internationell försäljning på EFM. Tillsammans med producentorganisationen APFI har vi gjort Spotlight-videor, och just nu deltar vi i det amerikanska SXSW-evenemanget.

Festivaler kommer långt framöver att hållas mest online eller i hybridform. I synnerhet branschevenemang kommer att koncentreras till nätet. Moskvas filmfestival är den enda av vårens stora evenemang som meddelat att festivalen ordnas på plats i april. Festivalarrangörer har visat sin förmåga att förnyas och kreativitet för att nå ny publik. Många planerar till exempel friluftsvisningar för sommaren.

Också Cannes planerar ett fysiskt evenemang i juli. Förra året visade festivalen inga filmer men märkningen Cannes Label tilldelades ett antal filmer. Att komma med på denna lista hade inte gett samma lyft som festivalvisningar, och ingen vill ha samma situation i år. Ur filmmarknadens synvinkel är det viktigt att tidpunkten för festivalen och Marché du film är densamma.

Festivalernas programutbud har skurits ner mycket under pandemin, och det har samlats filmer som väntar på sin premiär. Länderna i stora språkområden får mer uppmärksamhet. Eventuella festivalinbjudningar bör därför ses positivt.

Å andra sidan finns det också tvivelaktiga festivaler som syftar till att dra nytta av filmskapare. Det lönar sig att ta reda på bakgrunden till festivalen: Hur länge har evenemanget ordnats? Vilka filmer har visats eller belönats tidigare?

Att festivaler skärs ner innebär också att Finland inte kommer att ha någon specialfokus inom den närmaste framtiden. De traditionella filmveckorna i Paris, Tokyo och S:t Petersburg genomförs på ett eller annat sätt. För tillfället finns det inga regionala prioriteringar i den internationella avdelningens arbete. Målsättningen är att arbeta med etablerade organisationer på olika kontinenter och att fördjupa dessa goda relationer.

Under de senaste åren har det varit svårt att hitta finländska projekt till works in progress-evenemang. I fråga om detta kommer samarbetet med försäljningsbolagen att fortsätta. Bra works in progress-evenemang är bland annat CPH:DOX och Nordisk Panorama för dokumentärfilmer samt Finnish Film Affair för alla långfilmer.

Festivalkopiorna skickas numera huvudsakligen via nätet. En DCP-kopia räcker inte alltid för onlinefestivalernas behov, utan ofta behövs ett lättare format, såsom mp4. Det rekommenderas att både textade och rena filmkopior finns tillgängliga. Arttu Manninen hjälper dig med frågor kring visningskopior.

När man ska delta på en festival rekommenderas det att vara uppmärksam på att geoblockera filmen, det vill säga att begränsa onlinevisningen till det land eller även mindre område där festivalen hålls, till exempel i USA enligt delstat. Många festivaler är fortfarande noggranna med premiärstatusen. I vissa evenemang kan filmer tillåtas för professionell publik i hela världen, utan att det påverkar premiärstatusen.

Stödformer

Det finns tre stödformer för kulturexport: materialstöd, resestöd och projektstöd. I en tid av onlinefestivaler är det värt att tänka bredare på användningen av materialstöd. Många festivaler vill till exempel få en videohälsning från regissören och för att skapa en sådan med hög kvalitet kan materialstöd sökas.

Projektstödet är avsett för större helheter, såsom lanseringar, digitalisering av filmer eller exportprojekt. Eller kanske till ett helt nytt uppslag inom kulturexporten? Förra året ordnades också två riktade ansökningsomgångar av projektstöd, den ena för att stödja materialproduktion och digital marknadsföring och den andra för distribution på onlinefestivaler.

Stödet kan tyvärr inte användas för att anställa en festivalagentur för att driva mindre festivaler. Filmstiftelsens stödverksamhet omfattar internationellt betydande festivaler. Kostnader för andra evenemang kan täckas av visningsersättningar.

Förra året gick 63 procent av kulturexportens stöd till långfilmer, 24 procent till dokumentärfilmer och 13 procent till kortfilmer. Att resestöd behövdes mindre förra året syntes speciellt i stöden till dokumentär- och kortfilmer, som det föregående året fick 26 procent respektive 17 procent av totalbeloppet.

Filmstiftelsens ansökningssystem håller på att förnyas, och det nya systemet ska börja användas under hösten.

Tips

  • Det kan vara värt att delta på filmmarknader nu när ackrediteringarna är förmånliga och det inte uppstår några resekostnader. Vi rekommenderar att titta på filmer på evenemang för att få en uppfattning om det internationella utbudet.
  • Eftersom festivalernas programutbud har minskat och det är många som vill vara med rekommenderas det att förhålla sig positivt till alla möjliga inbjudningar stället för att vänta på en större festival.
  • Skulle ditt projekt kunna presenteras på ett works in progress-evenemang? Den internationella uppmärksamheten bör väckas i ett tidigt skede av filmproduktion.
  • Hurdana marknadsföringsmaterial kan användas på onlinefestivaler? Kan du anställa en bra klippare som skulle göra en marknadsföringsvideo med regissören? Material- och projektstöden kan användas för många saker.
  • Se även vår finskspråkiga artikelserie Kansainvälisiä näkymiä och webbplatsen Internationell verksamhet som publicerades i december! Nästa artikel i serien handlar om försäljning av kortfilmer.

 

Foto: Scandinavian Terrace, Cannes 2018 / Antti Purhonen