OKM ja LVM alkavat selvittää audiovisuaalisten tuotantojen rahoituksen laajentamista

7.10.2021

Suomen elokuvasäätiö on ajanut EU:n audiovisuaaliseen mediapalveludirektiivin (AVMS) mahdollistaman suoratoistopalvelujen erillismaksun ottamista käyttöön Suomessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat nyt asettaneet työryhmän selvittämään mallia, joka laajentaisi audiovisuaalisten tuotantojen rahoituspohjaa. Selvitettävänä on mahdollisuus velvoittaa av-toimijoita investoimaan suomalaisen sisällön tuottamiseen.

”On erittäin hienoa, että Suomessakin tutkitaan mahdollisuutta käyttää AVMS-direktiivin sallimaa tilausohjelmapalveluille asetettavaa maksua, jonka tuotto kanavoitaisiin kansallisen av-tukiorganisaation kautta kotimaisen tuotannon hyväksi”, elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen toteaa.

Saarinen ja elokuvasäätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Brunila ehdottivat maksua viimeksi elokuussa avoimessa kirjeessä, joka käsitteli av-alaan kohdistuvia tukileikkauksia. Pääosin ulkomaille maksetuista kuukausimaksuista saataisiin kotimaisen av-alan käyttöön arviolta 6–20 miljoonaa euroa vuosittain. ”Jo 15 Euroopan maata joko jo perii tai on päättänyt aloittaa tämän maksun perimisen eli kyse alkaa olla yleiseurooppalaisesta käytännöstä”, Saarinen kommentoi.

Työryhmä antaa selvityksensä elokuun 2022 loppuun mennessä. Saarinen on mukana työryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii johtaja Jorma Waldén opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Muita jäseniä ovat yksikön johtaja Emil Asp (liikenne- ja viestintäministeriö), erityisasiantuntija Sirpa Sillstén (liikenne- ja viestintäministeriö), kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä (opetus- ja kulttuuriministeriö) ja lakimies Eliisa Reenpää (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom). Työryhmän tulee kuulla ja osallistaa myös alan yrityksiä, tutkijoita, viranomaisia, järjestöjä ja muita keskeisiä toimijoita.

Lue OKM:n tiedote aiheesta