Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt elokuvasäätiön hallituksen jäsenet 2022–2024

30.11.2021

Anne Brunila jatkaa hallituksen puheenjohtajana, uudeksi varapuheenjohtajaksi on nimetty Tommi Saarikivi.

Elokuvalain mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) nimeää vähintään viisi ja enintään kahdeksan Suomen elokuvasäätiön hallituksen jäsentä ja heille varajäsenet. OKM nimeää varsinaisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta ja sama henkilö voi olla yhtäjaksoisesti hallituksesta enintään kaksi toimikautta. Hallituksessa tulee olla laajasti edustettuna asiantuntemusta valtionapuviranomaiselle kuuluvien tehtävien hoitamiseen sekä muuhun elokuvasäätiön toimintaan ja kehittämiseen liittyvistä asioista.

Lue lisää elokuvasäätiön hallituksen tehtävistä

Suomen elokuvasäätiön hallituksen kokoonpano 1.1.2022–31.12.2022:

Jäsenet Kausi Varajäsenet Kausi
Anne Brunila (pj) 2022–2024 Anna Heiskanen 2022–2024
Tommi Saarikivi (vara-pj) 2022–2024 Jari Muikku 2022–2024
Antti Alanen 2022–2024 Juha Samola 2022–2024
Laura Kolbe 2022–2024 Raija-Sinikka Rantala 2022–2024
Maija Kuusi 2020–2022 KooPee Hiltunen 2020–2022
Leif Jakobsson 2022 Pirjo Airaksinen 2020–2022

Riitta Heinämaan pyydettyä eroa hallituksesta 1.1.2022 alkaen, OKM on nimennyt Leif Jakobssonin jatkamaan vuoden 2022 loppuun kestävän jäsenyyskauden.