Selvitystyö kuvailutulkkauksen tilasta Suomessa

10.3.2021

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry tekee opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella selvitystä kuvailutulkkauksen tilasta Suomessa. 

Selvitystyössä kartoitetaan kuvailutulkkaustoimintaa ja kuvailutulkkauksen toimintaedellytyksiä käyttäjien, kuvailutulkkien, kuvailutulkkauskonsulttien, kuvailutulkkauspalveluiden tuottajien ja tilaajien näkökulmista. Selvitystyö pyrkii tarkentamaan sitä, millaisia tarpeita kyselyn kohderyhmillä on kuvailutulkkauksen kehittämisen suhteen.

Kyselyyn voi vastata 22.3. saakka.

Kyselylomakkeet ja lisätietoa Näkövammaisten Kulttuuripalvelun sivuilta