Täsmennys elokuvatuotantojen lisätuotantotuen hakuilmoitukseen

26.4.2021

Elokuvatuotantojen lisätuotantotuen hakuilmoitusta on täsmennetty koskien keskeneräisiä tuotantoja. Alla täsmennetty kappale ko. hakuilmoituksesta:

Mihin tarkoitukseen tuki myönnetään?

Tuki on lisätuotantotukea Suomen elokuvasäätiön tukea saaneelle elokuvatuotannolle, jolle on Covid-19-pandemiasta johtuvista rajoituksista ja suosituksista aiheutunut ja toteutunut ennakoimattomia lisäkustannuksia 01.09.2020-30.04.2021 välisenä aikana.

Tukea voidaan myöntää lisäkustannuksiin siltä osin kuin ne ovat ylittäneet tuotantotukisopimuksessa mainitun euromääräisen varauksen satunnaisiin kuluihin. Keskeneräisissä tuotannoissa tukea voidaan myöntää lisäkustannuksiin niiltä osin kuin ne ovat ylittäneet tuotannon valmistumisasteen mukaisen osuuden tuotantotukisopimuksessa mainitusta euromäärisestä varauksesta satunnaisiin kuluihin. Hakija selvittää tuotannon valmistumisasteen kirjallisesti ja prosenttilukuna hakemuksen kirjallisessa selvityksessä.

Tukea voidaan myöntää vain hankkeeseen liittyviin välittömiin lisäkustannuksiin.

Lisätiedot:

Johtaja Lasse Saarinen, lasse.saarinen@ses.fi

Tuotantojohtaja Matti Paunio, matti.paunio@ses.fi