Tuotanto-osasto tiedottaa joulukuussa 2021

3.12.2021

Tietoa mm. tuotanto-osaston joulutauosta ja tukien maksamisesta sekä ensi kevään hakuajoista.

Tuotanto-osaston joulutauko

Olemme lomalla viikon 52.

Kuluvan vuoden tukimaksujen viimeinen maksupäivä on 22.12.2021.

 • Tieto järjestelmään ladatusta väliselvityksestä tai loppuselvityksestä tulee olla meillä 13.12.2021 mennessä, jos tähtäätte ko. tukierän maksuun tämän vuoden puolella.

Työnjakomme on tiedotteen lopussa.

Vuoden 2022 hakuajat ja päätöskokousviikot

Keväällä 2022 tuotanto-osaston käsittelyyn tulevien valtionavustusten hakuajat päättyvät:

11.1.2022 klo 16:00

Hakuaika koskee tuotanto-osaston käsittelyyn tulevia tukimuotoja:

 • Kehittämis- ja tuotantotuki
 • 50/50-tuotantotuki
 • Slate-kehittämistuki
 • Markkinointi- ja levitystuki
 • Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille
 • Henkilöille myönnettävät käsikirjoitusapurahat, kaikki lajityypit

Elokuvasäätiön hallitus tekee päätökset viikolla 10. Poikkeuksena fiktioelokuvien ja -sarjojen käsikirjoitusapurahapäätökset, jotka tehdään viikolla 12.

4.4.2022 klo 16:00

Hakuaika koskee tuotanto-osaston käsittelyyn tulevia tukimuotoja:

 • Kehittämis- ja tuotantotuki
 • Markkinointi- ja levitystuki
 • Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille
 • Henkilöille myönnettävät käsikirjoitusapurahat, kaikki lajityypit

Elokuvasäätiön hallitus tekee päätökset viikolla 23. Poikkeuksena fiktioelokuvien ja -sarjojen käsikirjoitusapurahapäätökset, jotka tehdään viikolla 25.

Syksyn 2022 hakuajat noudattelevat suurin piirtein samaa rytmiä kuin tänä vuonna (kts. vuoden 2021 hakuilmoitukset)

HUOM: Vuoden 2022 alusta alkaen hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00!

Kevään hakuilmoitukset on julkaistu. Käy tutustumassa:

Hakuilmoitukset

Uudistetut tukioppaat on julkaistu verkkosivuillamme.

Tukioppaat

Huomatkaa, että pitkille fiktioille ja dokumentti- ja lyhytelokuville on omat markkinointi- ja levitystuen tukioppaansa. Tuen hakemiseen ja myöntämiseen liittyvät ehdot ovat erilaiset riippuen elokuvan lajityypistä.

Käykää tutustumassa uusittuihin tukioppaisiin!

Elokuvasäätiön mallin mukaiset rahoitussuunnitelmat

Elokuvasäätiö edellyttää, että käytätte SES-mallin mukaisia rahoitussuunnitelmia kehittämis- ja tuotantotukea hakiessanne.

Tämä tarkoittaa syksyllä 2021 uusittua rahoitussuunnitelmaa, jota edellytämme tulevilla hakukierroksilla. Käyttäkää siis uusittua rahoitussuunnitelmaa hakemusta tehdessänne!

SES-mallin mukainen rahoitussuunnitelma on pakollinen hakemuksen liite, vaikka ette käyttäisi säätiön budjetointi-, raportointi- ja tilityspohjaa.

Rahoitussuunnitelmien suomenkieliset versiot:

Lomakkeet

Rahoitussuunnitelmien englanninkieliset versiot:

Forms

 

Kirjanpito-ohjeet

Kirjanpito-ohjeet on päivitetty:

Kirjanpito-ohjeet (pdf)

Toimittakaa tieto päivitetystä kirjanpito-ohjeesta kirjanpitäjällenne ja tilintarkastajallenne.

Työnjako

Tuotantokoordinaattori SUSANNA HAARLA, susanna.haarla@ses.fi

Käsikirjoitusapuraha

 • Päätöstä edeltävä ja päätöksen jälkeinen hakemusten käsittely
 • Loppuselvityksen lisäaikapyyntö

Tuotantotuki: dokumenttielokuva, lyhytelokuva ja sarjat

 • Päätöstä edeltävä hakemusten käsittely ja tukisopimus
 • Kuvausten jälkeinen väliselvitys
 • Loppuselvityksen lisäaikapyyntö

Tuotantokoordinaattori TIINA KIVELÄ, tiina.kivela@ses.fi

Kehittämistuki

 • Päätöstä edeltävä hakemusten käsittely ja tukisopimus
 • Loppuselvityksen lisäaikapyyntö
 • Ilmoitus järjestelmään ladatusta loppuselvityksestä
 • Loppuselvityksen käsittely

Tuotantokontrolleri PIRJO KOSKELO, pirjo.koskelo@ses.fi

Slate-kehittämistuki, pitkien näytelmäelokuvien tuotantotuki, markkinointi- ja levitystuki sekä tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille

 • Päätöstä edeltävä hakemusten käsittely ja tukisopimus
 • Kuvausten jälkeinen väliselvitys
 • Loppuselvityksen lisäaikapyyntö

Taloushallinnon asiantuntija PIRJO HARMAINEN, pirjo.harmainen@ses.fi

Tuotantotuki (kaikki lajityypit), slate-kehittämistuki sekä markkinointi- ja levitystuki

 • Ilmoitukset järjestelmään ladatusta loppuselvityksestä ja loppuselvitysten käsittely