Uusi ohjeistus helpottamaan intiimikohtausten tekemistä kameratyöskentelyssä

5.10.2020

Näyttelijä Saara Kotkaniemen laatima Ohjeistus intiimikohtausten tekemiseen kameratyöskentelyssä perustuu 40 näyttelijän ja 20 ohjaajan haastattelujen pohjalta tehtyyn selvitykseen. Ohjeistuksen ja selvityksen julkaisee Suomen elokuvasäätiö.

Intiimikohtauksilla tarkoitetaan kohtauksia, jotka sisältävät seksuaalista toimintaa, alastomuutta tai osittaista alastomuutta. Suurin osa audiovisuaalisen alan ammattilaisista kohtaa niitä urallaan, mutta kohtausten tekemiseen liittyviä toimintamalleja on tähän asti opittu lähinnä käytännön työssä.

”Kävin Me too -keskustelun aikaan läpi omaa uraani ja totesin, että ikävimmät kokemukseni kameratöistä liittyivät juuri intiimikohtauksiin”, Kotkaniemi kertoo selvityksen lähtökohdista.

Nyt julkaistava Ohjeistus intiimikohtausten tekemiseen kameratyöskentelyssä sisältää käytännönläheisiä suosituksia ja ohjeita näyttelijöille, ohjaajille, tuottajille ja muille työryhmän jäsenille. ”Suurin osa tekijöistä oppii tekemään intiimikohtauksia niin sanotusti kantapään kautta ja se voi olla erityisesti näyttelijöille turvatonta ja hämmentävää. Toivon, että ohjeistuksen avulla työolosuhteista saadaan kaikille tekijöille turvallisempia”, Kotkaniemi sanoo.

Ohjeistus perustuu selvitystyöhön, jota varten Kotkaniemi haastatteli 40 näyttelijää ja 20 ohjaajaa. Ohjeistuksen kanssa samaan aikaan julkaistavassa selvitystyössä käydään läpi haastateltujen kokemuksia intiimikohtausten tekemisestä ja niihin valmistautumisesta. Kotkaniemi selvitti myös, millaisia hyviä käytäntöjä ja toisaalta ongelmakohtia intiimikohtauksiin suomalaisissa av-alan tuotannoissa liittyy.

”Suurin osa haastateltujen ikävistä kokemuksista liittyi huonoon kommunikointiin tekijöiden välillä. Intiimikohtauksia on aivan liian usein lähdetty tekemään ilman kunnollista keskustelua ja oletettu, että asiat ratkeavat itsestään”, toteaa Kotkaniemi. ”Uskon, että intiimikohtauksista tulee parempia, jos keskustelu on perusteellisempaa ja kaikki osapuolet ovat selvillä siitä, mitä ollaan tekemässä.”

Ohjeistus intiimikohtausten tekemiseen kameratyöskentelyssä on vapaasti ladattavissa Suomen elokuvasäätiön verkkosivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Elokuvasäätiö toimittaa painettua suomenkielistä opasta tuotantoyhtiöihin sekä alan oppilaitoksiin. Myös selvitystyö on vapaasti luettavissa Suomen elokuvasäätiön sivuilla ja lisäksi siitä lähetetään alan oppilaitoksiin painettu versio.

Selvitystyön ja ohjeistuksen valmistumista ovat tukeneet Suomen elokuvasäätiö, AVEK ja Helsingin Feministinen Salaseura (Koneen säätiön apurahalla).

Lokakuussa podcast-palveluissa julkaistaan myös podcast-sarja Intiimikeskusteluja, jossa Kotkaniemi keskustelee intiimikohtausten tekemisestä vaihtuvien vieraiden kanssa.

Ohjeistus intiimikohtausten tekemiseen kameratyöskentelyssä (pdf):
suomeksi / ruotsiksi / englanniksi

Selvitystyö intiimikohtausten tekemisestä kameratyöskentelyssä (pdf)