Todistus kansainvälisen yhteistuotannon hyväksymisestä

Yleistä

Elokuvien yhteistuotantoa koskeva eurooppalainen yleissopimus on tehty Euroopan neuvostossa vuonna 1992. Yleissopimuksen 5. artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Suomessa opetusministeriö, jonka valtuuttamana Suomen elokuvasäätiö voi ratkaista hakemuksen yhteistuotantoaseman saamiseksi.

Elokuvien yhteistuotantoa koskeva eurooppalainen yleissopimus (pdf) on uusittu 2017 vastaamaan elokuvateollisuudessa tapahtuneita muutoksia. Suomi on hyväksynyt uudistetun yleissopimuksen ja se on astunut voimaan 1.11.2022.

Yleissopimus määrittelee, onko elokuva eurooppalainen ja voiko se saada kansallisuusaseman useammassa kuin yhdessä maassa.

Yhteistuotantoaseman saaminen tarkoittaa käytännössä kansallisen statuksen saamista, joka mahdollistaa julkiset tuet. Muun muassa Eurimages edellyttää, että tukea saavat tuotannot ovat virallisia yhteistuotantoja.

Käytännössä: päätuottajamaa hyväksyy kokonaisuuden ensin, sitten pienemmillä rahoitusosuuksilla mukana olevat maat. Päätuottajuutta tarkastellaan ensisijaisesti maiden rahoitusosuuksien mukaan.

Kahdenvälinen hyväksyntä

Suomella on kahdenvälinen sopimus Kanadan ja Ranskan kanssa.

Pyyntö yhteistuotantoaseman hyväksymisestä

Ennen hakemista lue verkkosivuiltamme Euroopan neuvoston yleissopimus elokuvien yhteistuotannosta (uudistettu vuonna 2017, pdf).

Tullakseen hyväksytyksi ja saadakseen todistuksen tuotannon tulee täyttää yleissopimuksen asettamat ehdot.

Lähetä pyyntö hyväksymismenettelyn aloittamisesta sähköpostilla Pirjo Koskelolle: pirjo.koskelo@ses.fi. Saat häneltä osoitteen OneDrive-kansioon, johon sekä hakemuslomake että tarvittavat tuotantoasiakirjat ladataan.

Älä lähetä hakulomaketta ja asiakirjoja sähköpostilla!

Provisional co-production status / Provisional recognition

Jättäkää väliaikaista yhteistuotantoasemaa koskeva hakemus tuotantoasiakirjoineen elokuvasäätiöön viimeistään kuukautta ennen kuvausten tai animoinnin alkua.

Lataa hakemuslomake ja tuotantoasiakirjat elokuvasäätiön antamaan OneDrive-kansioon.

Hakemuslomake (pdf)

Yleissopimuksen Liite I – Hakumenettely (s. 15) mukaiset tuotantoasiakirjat:

 • selvitys tekijöiden oikeuksien tilanteesta / a declaration of the situation of the authors’ rights
 • elokuvan juoniseloste / a synopsis of the film
 • alustava luettelo kunkin osallistuvan valtion teknisestä ja taiteellisesta panoksesta / a provisional list of the technical and artistic contributions from each of the countries involved

→ Katso Yleissopimus Liite II – Edellytykset täyttävän elokuvateoksen määritelmä ja painotuspisteet (s.17)

 • alustava tuotantosuunnitelma / a provisional production schedule
 • talousarvio ja alustava rahoitussuunnitelma / a budget and a provisional financing plan
 • yhteistuottajien välinen yhteistuotantosopimus tai lyhytmuotoinen sopimus (deal memo). Tämän asiakirjan on sisällettävä määräykset tulojen tai alueiden jakamisesta yhteistuottajien kesken. / the co-production contract or a short-form agreement (deal memo) made between the co-producers. This document must include clauses providing for the distribution of receipts or territories between the co-producers.

Final co-production status / Definitive recognition

Lopullinen yhteistuotantoasema myönnetään, kun elokuva on valmis ja kun kansalliset viranomaiset ovat käsitelleet lopulliset tuotantoasiakirjat.

Lataa hakemuslomake ja tuotantoasiakirjat elokuvasäätiön antamaan OneDrive-kansioon

Hakemuslomake (pdf)

Yleissopimuksen Liite I – Hakumenettely (s. 16) mukaiset lopulliset tuotantoasiakirjat:

 • täydellinen omistusoikeuksien siirron ketju / a complete chain of title
 • lopullinen käsikirjoitus / a final script
 • lopullinen luettelo kunkin osallistuvan valtion teknisestä ja taiteellisesta panoksesta / a definitive list of the technical and artistic contributions from each of the countries involved
 • lopullinen kustannusraportti / a final cost report
 • lopullinen rahoitussuunnitelma / a definitive financing plan
 • yhteistuottajien välinen yhteistuotantosopimus. Tähän sopimukseen on sisällyttävä määräykset tulojen tai alueiden jakamisesta yhteistuottajien kesken. / the co-production contract made between the co-producers. This contract must include clauses providing for the distribution of receipts or territories between the co-producers.