Hyvä ja toivoa herättävä uutinen veikkausvoittovaroista

4.2.2022

Elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen kommentoi veikkausvoittorahoihin liittyvää uutista:

Helsingin Sanomien ennakkotietojen mukaan eduskuntapuolueet ovat päässeet yksimielisyyteen veikkausvoittovarojen tulevaisuudesta. Veikkauksen tulouttamat varat siirretään valtion budjettiin ja nykyisten veikkauksen edunsaajien saama rahoitus tulee jatkossa myös valtion yleiskatteellisesta budjetista.

Hyvin positiivinen asia tässä puolueiden sopimassa muutoksessa on se, että edunsaajien rahoituksen nykytilanteeseen ei tulla käytännössä puuttumaan vuoisina 2024–2026. Nykytason säilyttäminen antaa hyvän pohjan siihen, että tulevaisuudessa voitaisiin kulttuurin rahoitusta päästä korottamaan lähemmäksi muiden pohjoismaiden tasoa, ja siten antaa kulttuurille ja luoville aloille se arvo, minkä yli kolmen prosentin osuus bruttokansantuotteesta ja yli 125 000 henkilön työllistäminen kaiken aineettoman hyvän lisäksi antaa.

Toivottavasti tämä sopimus antaa nykyhallitukselle tulevassa kehysriihessään voimaa peruuttaa vuodelle 2023 suunnitellut veikkauksen edunsaajien määrärahaleikkaukset, ettei tähän väliin tulisi miinusmerkkistä vuotta vaikeuttamaan kulttuurin, tieteen, taiteen, urheilun ja nuorisotyön hyväksi tehtävää työtä.