Suomen elokuvasäätiö ottaa käyttöön oman alkutunnisteen kaikille tuotantotukea saaneille projekteille

14.4.2020

Alkutunnisteella halutaan nostaa esiin julkisen elokuvarahoitusjärjestelmän merkitystä monipuoliselle kotimaiselle elokuvatarjonnalle. Elokuvasäätiö alkaa myös tilastoida tuotantotukea saaneiden hankkeiden monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Elokuvasäätiön uusi alkutunniste tulee liittää jokaisen tuotantotukea saaneen elokuvan (kansainvälisiä vähemmistöyhteistuotantoja lukuunottamatta) alkuteksteihin muiden rahoittajien, levitysyhtiöiden tai tuotantoyhtiöiden tunnisteiden joukkoon kaikissa levityskanavissa. Tunnistetta tulee käyttää myös niissä tapauksissa, joissa muiden rahoittajien tunnisteita ei käytetä osana alkutekstejä.

Tuotantotukea saaneiden sarjojen tai vähemmistöyhteistuotantoelokuvien ei tarvitse käyttää alkutunnistetta, mutta elokuvasäätiö tulee mainita niiden alkuteksteissä muiden rahoittajien ja yhteistyökumppanien tapaan.

Säätiön alkutunniste kestää noin seitsemän sekuntia ja sitä on mahdollista käyttää joko äänen kanssa tai ilman. Alkutunnisteen lisäksi säätiön myöntämä tuki tulee edelleen mainita myös elokuvan tai sarjan lopputeksteissä ajantasaisen logon kanssa. Myönnetyn tuen mainitseminen lopputeksteissä koskee myös niitä tuotantoja, jotka ovat saaneet pelkästään säätiön kehittämistuen tai markkinointi- ja levitystuen.

Elokuvasäätiön ajantasaisen logon tulee näkyä myös kaikissa elokuvan tai sarjan markkinointimateriaaleissa (esim. julisteet) silloin kun muidenkin rahoittajien logot ovat käytössä.

Elokuvasäätiön alkutunnisteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi toimitetaan suoraan jälkituotantoyhtiöihin, joissa se on helppo liittää kaikkiin esityskopioihin. Alkutunniste tiedostot ovat ladattavissa myös säätiön palvelimelta: https://fil.email/hbe4mzLm

Ajantasaiset logot eri kieliversioina löytyvät säätiön verkkosivuilta.

Lisätietoja alkutunnisteen ja säätiön logon käytöstä löytyy tuotannon tukioppaista.

Monimuotoisuutta tilastoidaan jatkossa tuotantoraportilla

Elokuvasäätiö alkaa myös kerätä tarkempia monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusindikaattoreita tuotantotukea saaneilta projekteilta. Tuotantotuen loppuselvityksen yhteydessä tuotantoyhtiö toimittaa jatkossa uuden tuotantoraportin.

Kerättyjä tietoja käytetään säätiön tukitoiminnan vaikutusten seurantaan ja elokuva-alan toimintaympäristön kehittämiseen. Tietoja julkaistaan vain niin, ettei yksittäisen tuotannon, yrityksen tai henkilön tiedot ole yksilöitävissä.

Loppuselvityksen tuotantoraporttilomake on ladattavissa elokuvasäätiön verkkosivuilta: Lomakkeet ja ohjeet

Lisätietoja

Alkutunnisteen käytöstä:

Pirjo Koskelo
Tuotantokontrolleri
pirjo.koskelo@ses.fi

Loppuselvityksen tuotantoraportista:

Petri Peltonen
Tilastointi- ja tutkimusasiantuntija
petri.peltonen@ses.fi