Tuotanto-osasto tiedottaa helmikuussa 2024

8.2.2024

Tukien valvontaan tulee muutoksia koskien vuodesta 2024 alkaen tehtäviä tukipäätöksiä.

Uusiin vuonna 2024 tehtävien tukipäätösten valvontaan tulee kaksi muutosta:

1)

1.1.2024 alkaen elokuvasäätiön tekemiin tukipäätöksiin kohdistuvien loppuselvitysten tilintarkastusraja nousee 30 000 euroon.

2)

1.1.2024 alkaen tehdyt tukipäätökset: jos myönnetty tuki on alle 30 000 euroa, loppuselvityksen liitteeksi tulee toimittaa kirjanpitäjän oikeaksi vakuuttama ja allekirjoittama kustannuspaikan pääkirja.

Muistutuksia sujuvasta asioinnista: Kehittämistukisopimukset

Viime aikoina useampi kehittämistuen tukisopimuspyyntö on ladattu tukihakemusjärjestelmään puutteellisin tiedoin tai vanhoilla SES:n mallin mukaisilla lomakkeilla.

Lomakkeet

Huomioi ennen kuin pyydät aikaa tukisopimuksen tekemiseen, että kaikki tukisopimusliitteet on lisätty ja päivitetty tukihakemusjärjestelmän Sopimusliitteet-kansioon.

Tukisopimusliitteiden on oltava asianmukaisia ja niiden tulee kohdistua kehittämissuunnitelmassa esitettyihin työvaiheisiin. Rahoitussuunnitelmassa tulee esittää ainoastaan kohteena olevan kehittämisvaiheen rahoitus ja todentaa se riittävin dokumentein.

Tekijänoikeussopimusten ketjun tulee olla katkeamaton ja voimassa tukisopimuksen tekohetkellä. Tukisopimuksen liitteeksi tulevat tuotantoyhtiön ja tekijänoikeudenhaltijoiden välillä tehdyt sopimukset, jotka kattavat vähintään aikaisemmat kehittämisvaiheet sekä tuen kohteena olevan kehittämisvaiheen.

Kaikissa sopimuksissa tulee olla molempien sopijaosapuolien allekirjoitukset.

Jos elokuvasäätiö joutuu pyytämään lisäselvityksiä tukisopimuksen laatimista varten pidentää tämä käsittelyaikaa. Otathan huomioon myös, että kehittämistukipäätöksiä tehdään kymmenittäin per päätöskokous.

Muistathan ilmoittaa sähköpostitse, kun olet ladannut pakolliset sopimusliitteet tai selvityksen järjestelmäämme.

Aina kun olet sähköpostitse yhteydessä elokuvasäätiöön tukihakemukseesi liittyen, mainitse viestissäsi hakemusnumero ja elokuvan nimi, jotta osaamme kohdistaa asiasi oikeaan kohteeseen.

Lue myös tukioppaan osio Hyvä hakemus ja sujuva asiointi.

Tarkasta työnjaostamme (pdf), mitä tehtäviä kukin tuotanto-osastollamme hoitaa, jotta saat asiasi nopeasti eteenpäin!