Tuotanto-osasto tiedottaa marraskuussa 2021

15.11.2021

Marraskuun tiedotteessa on mm. kevään hakuajoista ja 50/50-tuen muutoksista.

Kevään hakuajat

Keväällä 2022 tuotanto-osaston käsittelyyn tulevien valtionavustusten hakuajat päättyvät:

11.1.2022 klo 16:00

Hakuaika koskee tuotanto-osaston käsittelyyn tulevia tukimuotoja:

  • Kehittämis- ja tuotantotuki
  • 50/50-tuotantotuki
  • Slate-kehittämistuki
  • Markkinointi- ja levitystuki
  • Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille
  • Henkilöille myönnettävät käsikirjoitusapurahat, kaikki lajityypit

4.4.2022 klo 16:00

Hakuaika koskee tuotanto-osaston käsittelyyn tulevia tukimuotoja:

  • Kehittämis- ja tuotantotuki
  • Markkinointi- ja levitystuki
  • Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille
  • Henkilöille myönnettävät käsikirjoitusapurahat, kaikki lajityypit

Syksyn 2022 hakuajat noudattelevat suurin piirtein samaa rytmiä kuin tänä vuonna (kts. vuoden 2021 hakuilmoitukset).

Huomiokaa: vuoden 2022 alusta alkaen hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16!

Hakuilmoitukset julkaistaan kotisivuillamme lähiaikoina. Tiedotamme tästä erikseen.

Muihin kuin 50/50-tuotantotuen ja markkinointi- ja levitystuen hakemisen ja tuen myöntämisen ehtoihin ei ole tulossa muutoksia (kts. vuoden 2021 hakuilmoitukset).

50/50-tuotantotuki

50/50-tuotantotuen hakemuksen arviointiperusteet muuttuvat, pisteytyslomake uudistuu ja tuen määrään tulee muutoksia.

Jatkossa 50/50-tuotantotuen määrä on vähintään 400 000 euroa ja enintään 600 000 euroa.

Uusi pisteytyslomake (xlsx) arviointiperusteineen on ladattavissa elokuvasäätiön sivulta Lomakkeet ja ohjeet.

Tutustuttehan rauhassa uudistuneeseen lomakkeeseen ja eri osioiden pisteytykseen.

Markkinointi- ja levitystuki

Tuen hakemisen ja tuen myöntämisen ehtoihin liittyvistä muutoksista tiedotamme erikseen lähiaikoina.

Kevään 2022 päätöskokoukset

Elokuvasäätiön hallitus tekee päätöksen kevään 2022 päätöskokousten ajankohdista lähiaikoina. Tiedotamme tästä erikseen hakuilmoitusten julkaisemisen yhteydessä.

Tukioppaat

Osa nykyisen tukihakemusjärjestelmän mukaisista tuotannon tukien tukioppaista on jo julkaistu verkkosivuillamme. Loput tulevat lähiviikkoina.

Tukioppaat

Käykää tutustumassa uusittuihin tukioppaisiin!