Tuotantoyhtiöiden ympäristövastuullisuuskyselyn tulokset on julkaistu

24.9.2020

Suomen elokuvasäätiön kyselyllä kartoitettiin ympäristötoimenpiteitä ja -asenteita elokuva- ja tv-tuotantoyhtiöissä. Kysely toteutettiin elo–syyskuussa 2020 ja siihen vastasi 37 tuotantoyhtiötä.

Kuvaaja

Vastaajista 89,2 % nimeää ympäristövastuullisuuden yrityksen arvoksi

Vastaajista 33 nimesi ympäristövastuullisuuden yhdeksi yrityksen arvoista. 31 yhtiötä, lähes 90 % vastaajista, kertoi suurimman osan työyhteisössään olevan motivoitunut ympäristövaikutusten vähentämiseen toiminnassa.

Puolet vastaajista kertoi yhtiössä käytettävän ympäristöstrategiaa, jossa linjataan, kuinka ympäristöasiat huomioidaan toiminnan merkittävillä osa-alueilla. Useimmiten ympäristöstrategia oli laadittu itse (90 % yhtiöistä) kun taas 11 % yhtiöistä strategia noudatti kansainvälisiä ohjeistuksia.

Ympäristövastuullisuuden haastajina kiire ja alan yleinen resurssipula

Ympäristötoimenpiteiden kartoittamisen lisäksi kyselyllä selvitettiin haasteita ympäristöasioiden huomioimisessa sekä keinoja, joilla julkinen rahoitus voisi tulevaisuudessa tukea yhtiöiden ympäristötoimia.

Kiire ja alan yleinen resurssipula nostettiin selkeästi useimmiten suurimmiksi haasteiksi alan työkulttuurin muuttamisessa ympäristökestävämpään suuntaan. Muita syitä olivat esimerkiksi tiedon ja osaamisen puute.

Kysyttäessä julkisen rahoittajan toimista tuotantojen ympäristövastuullisuuden tukemiseen, reilu kolmannes vastaajista kannatti omaa tukimuotoa. Lähes 18 % vastaajista kannatti puolestaan ympäristövastuullisuuden sitomista osaksi julkisen rahoituksen tukikriteerejä.

Kyselyn avulla luodaan mittaristo seuraamaan ympäristövastuullisuuden kehittymistä

Elokuva-alan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen tukeminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi elokuvasäätiön keskeisiä tavoitteita. Kyselyn tuloksia hyödyntämällä luodaan mittaristo, jolla voidaan seurata elokuva-alan ympäristövastuullisuuden kehittymistä. Lisäksi mittaristolla voidaan seurata mahdollisten ympäristötukitoimien vaikuttavuutta.

Kysely tuotettiin yhdessä Ekosetin kirjoittajien Kaika Astikaisen ja Anne Puolanteen kanssa. Ekosetti on ensimmäinen Suomen audiovisuaaliselle alalle suunnattu opas ekologisesti kestävämpään toimitaan. Oppaan hankekumppaneina ja rahoittajina ovat toimineet AVEK, APFI ja Aalto-yliopisto.

Tutustu kyselyn vastauksiin: Ympäristövastuullisuuskyselyn kuvaajat