Tuotanto-osasto tiedottaa toukokuussa 2023

29.5.2023

Sopimusliitteiden ja väli- ja loppuselvitysten liitteiden viimeinen jättöpäivä on ke 21.6. Sen jälkeen tulleita liitteitä käsitellään kesälomien jälkeen. Syksyllä kehittämistukeen tulee muutos.

Aikaraja kesäkuussa 2023

Ennen kesätaukoa tehtävien sopimusten liitteiden ja käsittelyyn tulevien selvitysten on oltava Suomen elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmässä viimeistään

keskiviikkona 21.6.2023.

  • sopimusliitteet, väliselvitykset ja loppuselvitykset

Muistathan ilmoittaa sähköpostitse, kun olet ladannut pakolliset sopimusliitteet tai selvityksen järjestelmäämme. Ohessa työnjakomme (pdf).

Ohjeistus kehittämis- ja tuotantotuen selvitysten tai tukisopimusten laatimiseen löytyy tukioppaista. Voitte perehtyä ohjeisiin ja ennakoida selvitys- tai sopimusliitteitä sekä yllä mainittua aikarajaa.

Tukisopimuksien osalta tarkastakaa, että kaikki pakolliset sopimusliitteet ovat ladattuna tukihakemusjärjestelmän sopimuskansioon ennen kuin ilmoitatte asiasta sopimuksen käsittelijälle.

Pyrimme käsittelemään kaikki viimeistään 21.6.2023 tulleet selvitykset ja sopimukset ennen kesälomiamme. Pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota tukisopimuksen ja selvitysten liitteisiin. Mikäli toimitettu dokumentaatio aiheuttaa lisäkysymyksiä ja -päivityksiä, asian käsittely voi siirtyä elokuulle.

Kesälomat 2023

Pirjo Koskelo

  • 29.5.–26.6.2023. Sijaisena toimii Susanna Haarla. Ole häneen yhteydessä pitkiin fiktioihin liittyvissä asioissa. Ilmoita hänelle sähköpostitse tieto järjestelmään ladatuista sopimusliitteistä, väliselvityksestä ja tukisopimuksen mukaisesta 2. maksuerän maksatuksesta.
  • 6.7.–6.8.2023

Susanna Haarla 6.7.–2.8.2023

Pirjo Harmainen 6.7.–6.8.2023

Tiina Kivelä 7.7.–6.8.2023

Muutos kehittämistukeen elokuun 2023 hakukierroksesta alkaen

Elokuvasäätiön kehittämistukipäätös perustuu jatkossa hakemuksen kohteena olevan kehittämisvaiheen varmistuneeseen rahoitukseen. Muutos astuu voimaan elokuun 2023 hakukierroksesta alkaen.

Hakemusliitteet pysyvät samana, mutta kiinnitä huomiota liitteiden yhteneväisyyteen vastaamaan hakemuksen kohteena olevaa kehittämisvaihetta!

Kehittämistukiuudistus 2023: mikä muuttuu?

HAKEMUS

Hakemusliitteet koskien rahoitusta:

  • Elokuvasäätiön mallin mukainen rahoitussuunnitelmaan merkitään hakusumma ja hakemuksen kohteena olevan kehittämisvaiheen varmistunut rahoitus.
  • Rahoitussuunnitelman mukaiset sopimukset tai sitovat vahvistukset (LOC) muusta varmistuneesta rahoituksesta

Elokuvasäätiön mallin mukainen kehittämissuunnitelma:

  • Hakemuksen kohteena olevan kehittämisvaiheen suunnitelma, työvaiheet ja aikataulu
  • Elokuvan kehittämisen kokonaisuutta ja muita vaiheita sekä tuotantosuunnitelmaa avataan kirjallisesti säätiön mallin mukaisessa kehittämissuunnitelmassa

PÄÄTÖS

Perustuu tukiesittelijän hallitukselle esittämään kehittämissuunnitelmaan, kustannusarvioon ja rahoitukseen.

KEHITTÄMISTUKISOPIMUS

Kehittämistukisopimus laaditaan päätöksen perusteena olevaan kehittämissuunnitelmaan, kustannusarvioon ja rahoitukseen

Uusitut hakuilmoitukset, ohjeet ja lomakkeet

Suomeksi:

Hakuilmoitus

Tukiopas

Kehittämissuunnitelma, rahoitussuunnitelma: Lomakkeet

På svenska

Ansökningsinformation

Stödguide

Utvecklingsplan, finansieringsplan: Blanketter

In English:

Support guide

Development plan, financing plan: Forms

Tilinpäätökset 2022

Muistakaa ladata vahvistettu tilinpäätös 2022 Hakijan liitteisiin sen valmistuttua.

Tästä ei tarvitse lähettää erikseen tietoa Suomen elokuvasäätiön.