Suomen elokuvasäätiön kansainvälisen osaston asiakastiedote

22.6.2023

Kulttuuriviennin materiaalitukeen on tehty muutoksia. Anni Asikainen sijaistaa heinäkuussa.

Elokuvasäätiön kansainvälinen osasto on tehnyt kevään aikana päivityksiä kulttuuriviennin materiaalitukeen. Tarkoituksena on ollut saattaa tukimuoto palvelemaan entistä paremmin suomalaisten elokuvien kansainvälistä festivaalilanseeraamista.

Tukimuodon nimi on jatkossa kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituki. Materiaali- ja markkinointituki on tarkoitettu kotimaisen elokuvan kansainvälisen esityskopion valmistuskustannuksiin sekä elokuvan kansainvälisen esittely- ja markkinointimateriaalin (mm. trailer, press kit, julisteet) valmistamiseen sekä kansainvälistymisen kannalta tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin. Tukea voi hakea yhden tai useamman elokuvan kansainvälisen markkinoinnin toteuttamiseen. Markkinoinnin voi toteuttaa digitaalisessa tai sosiaalisessa mediassa.

Elokuvasäätiö voi myöntää tukea kansainvälistymisen kannalta olennaisten mediayhteyksien luomiseen, kun elokuva on kutsuttu merkittävälle kansainväliselle elokuvafestivaalille tai elokuvalla on muu merkittävä kansainvälistymishanke.

Tuen tavoitteena on elokuvan kansainvälisen levittämisen mahdollistaminen, edistää kotimaisen elokuvan ja sen tekijöiden kansainvälistymistä sekä vahvistaa kotimaisen elokuvan asemaa kansainvälisesti sekä laajentaa elokuva-alan ammattilaisten osaamista.

Materiaali- ja markkinointituen hakuilmoitus

Materiaali- ja markkinointituen tukiopas

Muut elokuvasäätiön kulttuuriviennin tukimuodot pysyvät entisellään. Kulttuuriviennin hanketuki mahdollistaa suurempien hankkeiden toteuttamisen ja laajamittaisemman vienninedistämisen. Kuitenkin pitkien fiktioelokuvien osalta A-luokan festivaaleilla tapahtuvaan festivaalilanseeraamiseen liittyvät matkakulut tulisi jatkossa hakea kulttuuriviennin matkatuen puolelta. Lyhyt- ja dokumenttielokuvien festivaalimatkakuluja voidaan edelleen sisällyttää hanketukeen.

Hanketukea voidaan myöntää myös aiemmin julkaistujen elokuvien digitointiin, jos niillä on suomalaisen elokuvakulttuurin edistämisen kannalta merkittävää kansainvälistä kiinnostavuutta.

Hanketuen hakuilmoitus

Hanketuen tukiopas

Kansainvälisen elokuvateatterilevityksen kohdennetun hanketuen vuoden viimeinen haku alkaa syyskuun alussa. Hakuilmoitus julkaistaan haun alkaessa. Tukipäätökset tehdään marraskuun lopussa.

Kulttuuriviennin matkatukea voidaan myöntää elokuvan tekijälle (tai taiteellisesti vastaavassa roolissa olevalle työryhmän jäsenelle) tai tuotantoyhtiölle matkakustannuksiin ulkomailla järjestettävään kansainväliseen elokuvatapahtumaan, jonka virallisessa ohjelmistossa tekijän tai tuotantoyhtiön elokuva esitetään.

Matkatuen hakuilmoitus

Matkatuen tukiopas

Kansainvälisen osaston työnjako ja yhteystiedot:

Jaana Puskala
Kansainvälisen osaston päällikkö, p. (09) 6220 3026, jaana.puskala@ses.fi

  • kansainvälisen promootion johtaminen
  • pitkien fiktioelokuvien ja yli 22 minuuttisten draamasarjojen kulttuuriviennin hanketuki

Jenni Domingo
Kulttuuriviennin suunnittelija / pitkät elokuvat, p. (09) 6220 3032, jenni.domingo@ses.fi

  • pitkien fiktioelokuvien festivaalistrategia
  • pitkien fiktioelokuvien ja yli 22 minuuttisten draamasarjojen matkatuki sekä materiaali- ja markkinointituki

Suvi Railo
Kulttuuriviennin suunnittelija / dokumenttielokuvat, p. (09) 6220 3021, suvi.railo@ses.fi

  • dokumenttielokuvien (yli 30 min.) festivaalistrategia
  • dokumenttielokuvien matkatuki, materiaali- ja markkinointituki sekä hanketuki

Otto Suuronen
Kulttuuriviennin suunnittelija / lyhytelokuvat, p. (09) 6220 3019, otto.suuronen@ses.fi

  • lyhytelokuvien festivaalistrategia
  • lyhytelokuvien (mukaan lukien alle 30 minuuttia olevat dokumenttielokuvat) sekä alle 22 minuuttisten tv-sarjojen matkatuki, materiaali- ja markkinointituki sekä hanketuki
  • Lyhyesti kerran kuussa -näytökset
  • lyhytelokuvanäytösten kuratointi

Arttu Manninen
Festivaalikoordinaattori, p. +358 44 491 9069, arttu.manninen@ses.fi

  • kopioliikenne

HUOM! Juhannukselta elokuun alkuun kansainvälisen osaston kesäsijaisena työskentelee esityskopioliikenteen ja festivaalimateriaalien osalta:

Anni Asikainen
Kulttuuriviennin assistentti, +358 9 6220 3049, anni.asikainen@ses.fi

 

Suomen elokuvasäätiön kansainvälisen osaston tarkoituksena on tehdä tunnetuksi suomalaista elokuvataidetta sekä edistää suomalaisen elokuvan leviämistä ulkomaille. Säätiö vastaa kotimaisen elokuvan kulttuuriviennistä sekä kansainvälisestä promootiosta.