Ansökningsinformation: Riktat projektstöd för internationell digital marknadsföring

För vem?

Projektstöd kan huvudsakligen beviljas produktionsbolag som har professionella och finansiella förutsättningar att marknadsföra och distribuera filmen. Det kan också beviljas sammanslutningar eller inhemska filmskapare.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 5.11.2020 00:00

Beslut

Behandlingstiden för ansökningarna är cirka fyra veckor.

På grund av undantagssituationen har internationella filmfestivalerna och distributionen av filmer i 2020 till stor del ägt rum på nätet. I webbvärlden kan det kräva större ansträngningar att få publikens, internationella filmbranschens och medians uppmärksamhet. Vi söker projekt som på nya sätt utnyttjar digital marknadsföring och sociala medier till internationell lansering av filmer på online-baserade filmfestivaler.

Vad söker vi?

Riktat projektstöd kan man söka för att planera och realisera den internationella marknadsföringen för en eller flera filmer. Det gäller marknadsföring inom digitala och sociala medier eller marknadsföring med hjälp av olika online-baserade distributionsformer. Projektet kan exempelvis innehålla produktion och planering av digitala marknadsförings- och försäljningsmaterial, kostnader för planeringen och realiseringen av en digital lanseringskampanj samt arvoden till en konsult eller en PR-agent. Projektet kan också koncentrera på att främja synligheten för en enskild film på en festival eller för den digitala distributionen av filmen.

Riktat projektstöd kan beviljas för drama-, dokumentär-, animations- eller barnfilmer i lång- eller kortfilmsformat eller serieformat eller kombinationer av dessa, som har fått filmstiftelsens produktionsstöd eller en Letter of Commitment -förbindelse för produktionsstöd. Stödet kan sökas av filmens produktionsbolag.

De centrala urvalskriterierna är en realistisk och innovativ genomförandeplan för projektet, ett tydligt fastställt ändamål och professionella samarbetspartner. Fördelaktigt för ansökan är att materialen eller kampanjen planeras i samarbete med ett försäljningsbolag eller någon annan internationell samarbetspartner.

Val

Vi söker projekt som varierar i omfattning och som kräver varierande stödbelopp. Vi har i allt högst 100 000 € till förfogande för riktat projektstöd. Avdelningen för kulturexport väljer projekt som ska beviljas stöd och hela stödsumman delas mellan projekten.

Om tidsplanen för ansökan och kraven gällande ansökan

För att ansöka ska man ladda upp en projektplan i Finlands filmstiftelses elektroniska ansökningssystem (https://hakemus.ses.fi). Modellen för projektplan finns på stiftelsens webbplats:

Blanketter

Ansökan lämnas in av filmens/filmernas produktionsbolag.

Obligatoriska bilagor till ansökan är följande:

  • Projektplan i enlighet med filmstiftelsens modell
  • Kostnadskalkyl
  • Finansieringsplan

Ansökan ska lämnas in senast den 5.11.2020. Behandlingstiden för ansökningarna är cirka fyra veckor.

Det riktade projektstödet följer villkoren och principerna för projektstöd för kulturexport. Mer information finns i stödguiden för projektstöd.

Ytterligare information

Jaana Puskala

chef för internationella avdelningen

• leder internationell promotion
• stöd för kulturexport av fiktiva långfilmer

+358 9 6220 3026

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet