Producerad och distribuerad utan Finlands filmstiftelses stöd