Ansökningsinformation: Stipendium för manuskript / dokumentärfilmer

För vem?

Stipendium för manuskript kan beviljas en professionell filmförfattare eller arbetsgrupp.

Ansökningstid

Ansökningstiden upphör 26.10.2021 23:59

Beslut

Beslut görs under vecka 50.

Ansökningstid

Ansökningstiden går ut 26.10.2021 kl 23:59.

Syfte

Filmstiftelsens mål är att främja divers professionell finländsk filmproduktion. Medverkan, mångfald, kulturell variation och konstens frihet hör till utgångspunkterna för att uppfylla målet.

Målet med stödet är att främja högklassig, mångsidig och egenartad finländsk filmproduktion. Manusbidraget är ämnat för författararbete som leder till fortsatt utveckling av projektet och produktion av filmen.

För vem?

Stipendium för manuskript kan beviljas en professionell filmförfattare eller arbetsgrupp.

För vad och hur mycket?

Manusbidraget är ämnat för skrivandet och för bakgrunds- och kartläggningsarbetet av manuskript för dokumentärfilmer som grundar sig på en sammanhängande konstnärlig plan.

Stipendiets belopp
Stipendiet beviljas per stipendiemånad och för ett manuskript beviljas högst tolv (12) stipendiemånader. Det månatliga stipendiet är 1900 €/månad.

Tidigare stödbeslut hittas på tukipäätökset-webbsidan.

Hur ansöker man stöd?

Ansökningar görs i ansökningssystemet genom att skicka in ansökningen med alla dess bilagor inom utsatt ansökningstid. Ansökningar som lämnas in efter utsatta tiden hanteras under nästa stödomgång.

Ansökan består av elektroniska ansökningsblanketten och obligatoriska bilagor som laddas upp i ansökningssystemet.

Instruktioner för ansökningsystemet

Inför ansökningen bör den sökande bekanta sig med stiftelsens ansökningsinformation och stödguide för stödet i fråga.

Ansökningens bilagor

Obligatoriska bilagor för ansökan:

 • En plan för manuskriptet enligt stiftelsen modell
 • En mer ingående innehållsbeskrivning
  Innehållsbeskrivningen för en dokumentär kan vara

  – Fri beskrivning av idé, ämne eller möjliga huvudpersoner / manuskript
 • Författarens ord och arbetsplan

Blanketter

Det lönar sig att påbörja ansökningen i god tid före ansökningstiden går ut.

Hur bedöms ansökningen?

Stipendium beviljas enligt bedömning. Stöd kan beviljas för skrivandet av ett manus som anses vara en kulturprodukt som författar en konstnärlig helhet och vars innehåll grundar sig i kulturvärde och kulturidentitet.

Ansökningarna bedöms och jämförs som helheter, där beloppets användningssyfte, den premiss som nämns i ansökningen och stiftelsens budget beaktas i beslutsprocessen.

Manusansökningens bedöms som en helhet också när det gäller innehåll, uttryck och konstnärlig helhet. Vidare beaktas den sökandes konstnärliga och yrkesmässiga förutsättningar att genomföra projektet. Också övriga stöd som filmstiftelsen har beviljat för den sökande beaktas.

Specialvillkor

 • Stiftelsen kan vid behov be den sökande lämna in tilläggsutredningar som stiftelsen behöver som underlag för sitt beslut.
 • Den sökande har följt tidigare stödavtal och villkor och försett filmstiftelsen med slutrapporter för tidigare beviljade stöd.
 • Stiftelsen följer upp hur stödet används och har rätt att utföra nödvändiga inspektioner i stödmottagarens ekonomi och verksamhet.
 • Stödmottagaren bör lämna in stipendiearbetet bland bilagorna i stiftelsens elektroniska ansökningssystem

Stödet kan inte beviljas ifall ansökningen är bristfällig och tilläggsutredningar inte har skickats in inom utsatt tid trots stiftelsens begäran.

Beslut

Finska filmstiftelsens styrelse bestämmer om statliga stöd som gäller stipendium för manuskript på basis av konsulentens presentation.

Alla sökande får ett skriftligt beslut.

Beslut görs under vecka 50.

Beslutet baserar sig på lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) och tillämpas med statsunderstödslagen (688/2001) och förvaltningslagen (434/2003).

Ytterligare information

Susanna Haarla

produktionskoordinator

• behandling av ansökningar: stipendium för manuskript
• behandling av ansökningar och stödavtal: produktionsstöd för kort- och dokumentärfilmer

+358 9 6220 3033

Läs stödguiden noggrant

Stödguide

Gå till ansökningssystemet

Ansökningssystemet