Information om filmföreställningarnas tillgänglighet

Det finns extra tjänster för döva samt personer med nedsatt hörsel eller syn till många inhemska filmer som visas i biografer. Genom att utnyttja dessa tjänster kan alla våra besökare njuta av filmerna.

Det finns en lista om filmer som har fått stöd för syntolkning och textning för nedsatt hörsel:

Beslut om stöd

Beskrivande textning

Beskrivande textning hjälper döva teckenspråksanvändare eller teckenspråksanvändare med nedsatt hörsel att njuta av filmföreställningen. Hela dialogen är textad och i textningarna beskrivs filmens ljudmiljö.

Numera produceras textningen till nästan alla inhemska filmer med Finlands filmstiftelses understöd. Textade föreställningar anges separat i biografers program. Om du inte hittar information om textningar, kontakta biografpersonalen.

Om du vill lämna respons på textningens kvalitet eller om hur lätt det gick att hitta information om textade föreställningar på webbplatsen, vänligen fyll i denna blankett:

Ge respons på textningen av inhemska filmer

Responsen förmedlas till Finlands Dövas Förbund och Finska Hörselförbundet.

Syntolkning

Syntolkningen är ett hjälpmedel för personer med nedsatt syn som ger dem möjlighet att njuta av filmen. Med syntolkning avses en inspelning där en syntolk beskriver händelserna, karaktärerna och miljöerna på filmduken.

För att lyssna på inspelningen behöver du applikationen MovieReading som du använder på din smarttelefon eller på någon annan enhet. Du laddar ned inspelningen för den aktuella filmen på din enhet före föreställningen. Under föreställningen startar tolkningen automatiskt och du kan lyssna på den via hörlurar.

Numera produceras syntolkning till nästan alla inhemska filmer med Finlands filmstiftelses understöd. Du får mer information om föreställningar med syntolkning av biografers personal.

Vi önskar att respons på syntolkningens kvalitet lämnas till Näkövammaisten kulttuuripalvelu. Länken till responsblanketten finns här (endast på finska):

Näkövammaisten kulttuuripalvelu

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att besökaren fritt kan röra sig i biografen, men det omfattar även hela biobesöket hemifrån till biografen och tillbaka. Hit hör vid sidan av trafikförbindelserna/kollektivtrafiken biografens rullstolshissar eller personliftar, salarnas rullstolsplatser och tillgängliga toalett, en induktionsslinga i salen och vid kassan samt utrymningsvägarna. En viktig aspekt i förverkligandet av tillgänglighet är personalens beredskap att hjälpa och vägleda besökare med funktionsnedsättning i olika skeden under biobesöket. Biografens utrymningsadress måste anges separat.

Biografens ägare ansvarar för lösningarna för tillgänglighet och personalens utbildning.

Mera information för biografer:

Tillgänglighetsanvisning för biografer (pdf)