Kino K13:s tillgänglighet

Besöksadress: Skatuddskajen 11 A, Skatudden, Helsingfors
Postadress: Finlands filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors

Personlyft finns i byggnadens östra ända, adress: Skatuddskajen 11 B, 00160 Helsingfors

Telefon:
09 6220 3027
09 6220 3015

kinok13@ses.fi

Kino K13 på Facebook

Kommunaltrafik

Spårvagn 4, 4H och 5 från centrum

  • Bli av på Köpmansgatans hållplats på Kronobergsgatan.
  • Fortsätt österut på Kronobergsgatan (spårvagnens håll) ca 120 m.
  • Vänd till höger till Lilla Hamngatan.
  • Fortsätt på Lilla Hamngatan över Kanalgatan till Skatuddskajen (ca 120 m).
  • Det är sju trappsteg till ingången.
  • Ifall du behöver personlift, vänd till vänster till Skatuddskajen.
  • Fortsätt ca 50 m på Skatuddskajens gångväg (till Skatuddskajen 11B).

Med bil

Det finns avgiftsbelagda P-platser vid filmstiftelsens östra ända (mellan Kanalgatan och Skatuddskajen).

Filmstiftelsen har 8 stycken egna bilplatser vid västra ändan, på veckoslut och kvällar finns där oftast plats, men under veckodagar är det antagligen fullsatt. Användning av dessa platser skall alltid vara överenskommet med stiftelsens personal.

Parkeringsplatserna är inte hinderfria. Observera också är parkeringsplatserna på Skatudden är ofta upptagna.

Personlyft

Personlyften finns i östra ändan av stiftelsens byggnad, vid Skatuddskajen 11 B. Från liften till Kino K13:s dörr är det ca 30 m på en staketerad, 180 cm bred lastkaj.

Lyften är låst. Vår personal hjälper med användning av liften. Vänligen kontakta: kinok13@ses.fi, tel. 09 6220 3027

Vid Kino K-13:s dörr finns en 10 cm hög tröskel. Våra stora dörrar öppnas inte automatiskt. Vår personal hjälper vid behov.

Rullstolar i biografsalongen

Det finns plats för två rullstolar alldeles intill ingången till biografsalongen, vid sista raden. Platserna är lätt tillgängliga och och väl lämpade för att se filmen. I undantagsfall kan vi också placera några lätta rullstolar bakom sista raden.

WC

I Kino K13:s lobby finns en annars hinderfri WC, som inte till full grad följer anvisningarna:

  • dörrens öppning är 80 cm bred
  • armstöd finns bara på toalettstolens högra sida, och mellanrum mellan stödet och väggen är bara 70 cm

Hörslinga

I Kino K13:s biografsalong finns det en fast hörslinga.

Assistenter och ledarhundar

Personliga assistenter har avgiftsfritt inträde till föreställningar som annars är avgiftsbelagda. Ledarhundar är varmt välkomna!

Ytterligare information om Kino K13:s tillgänglighet:

Tomi Sonck

biografchef

• biografs ledning och teknik

+358 9 6220 3015

Reeta Onninen

biografansvarig

• teateruthyrning och fakturering
• biografmaskinist

+358 9 6220 3027