Kino K13:s tillgänglighet

Besöksadress: Skatuddskajen 11 A, Skatudden, Helsingfors
Postadress: Finlands filmstiftelse, Kanalgatan 12, 00160 Helsingfors

En anordning för personlyft finns vid byggnadens östra ända, adress: Skatuddskajen 11 B, 00160 Helsingfors

Telefon:
09 6220 3027
09 6220 3015

kinok13@ses.fi

Kino K13 på Facebook

Kollektivtrafik

Spårvagn 4, 4H och 5 från centrum

  • Stig av på Köpmansgatans hållplats på Kronobergsgatan.
  • Fortsätt österut längs Kronobergsgatan (spårvagnens håll) ca 120 m.
  • Sväng till höger till Lilla Hamngatan.
  • Fortsätt på Lilla Hamngatan över Kanalgatan till Skatuddskajen (ca 120 m).
  • Det är sju trappsteg till ingången.
  • Ifall du behöver personlyft, sväng till vänster till Skatuddskajen.
  • Fortsätt ca 50 m på Skatuddskajens gångväg (till Skatuddskajen 11B).

Med bil

Det finns avgiftsbelagda P-platser vid östra ändan av filmstiftelsens hus (mellan Kanalgatan och Skatuddskajen).

Filmstiftelsen har 8 stycken egna bilplatser vid den västra ändan. På veckoslut och kvällar finns där oftast plats, men under veckodagar är det troligtvis fullsatt. Om du vill använda dessa platser bör du komma överens om det med stiftelsens personal.

Parkeringsplatserna är inte hinderfria. Observera också att parkeringsplatserna på Skatudden ofta är upptagna.

Personlyft

En anordning för personlyft finns i östra ändan av stiftelsens byggnad, vid Skatuddskajen 11 B. Från personlyften till Kino K13:s dörr är avståndet ca 30 m, längs en 180 cm bred lastkaj med staket.

Anordningen för personlyft är låst, så det lönar sig att meddela vår personal på förhand om du vill använda personlyften. Personalen hjälper med det praktiska. Vänligen kontakta: kinok13@ses.fi, tel. 09 6220 3027

Vid Kino K13:s dörr finns en 10 cm hög tröskel. Våra stora dörrar öppnas inte automatiskt. Vår personal hjälper vid behov.

Rullstolar i biografsalongen

Det finns plats för två rullstolar invid ingången till biografsalongen, vid sista raden. Platserna är lätt tillgängliga och och väl lämpade för att se filmen. I undantagsfall kan vi också placera några lätta rullstolar bakom sista raden.

WC

I Kino K13:s lobby finns en i övrigt hinderfri WC, med undantag för några aspekter:

  • dörrens öppning är 80 cm bred
  • armstöd finns enbart på toalettstolens högra sida, och mellanrummet mellan stödet och väggen är bara 70 cm

Hörslinga

I Kino K13:s biografsalong finns det en fast hörslinga.

Assistenter och ledarhundar

Personliga assistenter har avgiftsfritt inträde till föreställningar som annars är avgiftsbelagda. Ledarhundar är varmt välkomna!

Ytterligare information om Kino K13:s tillgänglighet:

Tomi Sonck

biografchef

• biografens ledning och teknik

+358 9 6220 3015

Reeta Onninen

biografansvarig

• teateruthyrning och fakturering
• biografmaskinist

+358 9 6220 3027